Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
waterstof. 15
stuk pbosphorus in ec-n llescli, waarin vochtige hicht aanwezig is, te
hangen. Ook dc zuurstof, die men verkrijgt door ontleding van
water door een sterken elektrischen stroom is gedeeltelijk geozo-
niseerd.
Behalve door zijn eigenaardigen n;uk, laat zich ozon gemakkelijk
aantoonen door zijn werking op Kaliumjodide fJoodkalium). Zuur-
stof verandert deze verbinding niet, ozon daarentegen oxydeert het
Kalium en stelt het Jodiujn in vrijheid. De geringste hoeveelheid
vrij Jodium lui, veroorzaakt in aanraking met stijfselpap een sterke
blaauwe kleuring. Daarom gebruikt men om ozon op te sporen
reepjes iiltreerpapier, <lie nu^t een mengsel van stijfsel en Kalium-
jodide bestreken zijn: bij aanwezigheid van zeer geringe hoeveel-
heden ozon kleurt dit papier zich ligt rood of blaauw, door grootere
hoeveelheden wordt het donker blaauw. lïij deze proef moet men
echter m het oog houden, dat er in de lucht ook andere stoffen aan-
wezig kunnen zijn, die de verkleuring veroorzaken.
Antozon. Deze twetsde modificatie der zuurstof treedt dikwijls
nevens ozon op, maar verbindt zich spoedig met w^ater tot een
eigenaardige verbinding; in zijn eigenschappen komt het zeer veel
met ozon overeen, het werkt echter niet ontledend op Kaliumjodide.
Ozon en antozon heffen elkanders bijzondere eigenschappen op, zij
vormen te zanien gewone zuurstof.
2. WATERSTOF of HYDROGENIUM.
V(!rliinitingsgewigt ! — fl. Digthcid — 1.
Waterstof is eeïi permanent gas, zonder reuk of smaak. Wan-
neer men lucht als eenheid van digtheid aanneemt, dan is haar
soortelijk gewigt (»,0692, zij is de ligtste van alle stoffen, 14,47
maal ligter dan lucht. Om verschillende reden heeft men in den
laatsten tijd waterstof, in plaats van lucht, als eenheid van digtheid
van gassen aangenomen. 1 kub. palm waterstof weegt bij 0'^ en bij
een barometerstand van 760 streep 0,0895 gram.
In vrijen toestand is waterstof in kleine hoeveelheden in vulka-
nische gassen aanwezig, het grootste gedeelte komt echter op a^rde
aan zuurstof gebonden, als water voor; aan die verbinding ontleent
dit element ook zijn naam van Hycb'ogenium of watervormer; wa-
terstof is bovendien een hoofdbestanddeel van de meeste dierlijke
en plantaardig!; stoffen. ^
In de 1eeuw werd door P.vkacellus dit element voor het
eerst bereid, en in 1781 werden zijne eigenschappen door Caven-
DïSïr naauwkeuriger onderzocht.