Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ANTIMONItTMTRICHLORTDE. 205
boekdrukletters bestaan, de belangrijkste; dit bevat 17—20 deelen
Stibiuni en 77—80 deelen lood.
De oxyden van antimoninni komen in zamenstclling met die van
het arsenik overeen; bovendien bestaat er nog een derde, Sb., O^,
dat beschouwd kan worden als een verbinding van de beide andere :
Sb^r), -h Sb,(X — Sb, O,.
Jntiniommnlrloxyde, Sb^ O^, Ixn'eidt men het best door bij hel
trichloride sodaloog te voegen :
2 Sb Cl, -h 8 Na^ CO, = Sb^ O3 + O Na Cl + 3 CO^.
Het is een Avit kristallijn poeder, dat gemakkelijk oplost in een
oplossing van wijnsteen; bij verdamping verkrijgt men kristallen
van fn'aakwijnsteen (Kaliumstibiotartraat). Ook in zoutzuur is het
trioxvde oplosbaar; verdunt men de oplossing van het gevormde
trichloride met water, dan wordt zij melkachtig troebel, doordat er
onoplosbaar antimoniumoxychloride, Sb O Cl, ontstaat :
Sb Cl, + Hg O = Sb O Cl H- 2 HCI.
Antimoniumtrioxyde vormt naaldvormige, rhombische kristallen,
die isomorph zijn met een kristalvorm van arseniktrioxyde, die
zelden voorkomt; het kan echter ook verkregen worden in regel-
matige octaëders, den vorm, waarin arseniktrioxyde gewoonlijk
kristalliseert; beide oxyden zijn dus isodimorph.
AHt'monïumpentoryde, Sb^ O^, is een licht-geel poeder, dat bij
gloeijing zuurstof verliest en overgaat in het oxyde Sb.^O^. Even
als het Arsenicumpentoxyde vormt het een reeks van zouten, waar-
uit salpeterzuur het vrije zuur, HSbOg, afscheidt.
A'^oegt men bij antimoniumpentachloride water, dan verkrijgt men
een witten neerslag vau H^ Sbg O., die Meta-antimonimnzuiir genoemd
wordt; de zure zouten van dit zuui' verantleren gemakkelijk weder
in die van het gewone antimoonzuur. Het zure Natriummetastibiaat,
Na^ H., Sb^ O- -f 6 H. O, is zeer weinig oplosbaar in water; men ver-
krijgt daarom een praecipitaat, watnieer versch bereid, zuur Kalium-
metastibiaat bij een oplossing van een Natriumzout gevoegd wordt.
Schudt men poeder van Stibium iu een tlesch, die met chloorgas
gevuld is, dan verbinden zich die beide elementen onder vuurver-
schijnselen.
Antimoniumtrichloride, Sb ('1,, verkrijgt men als een weeke, boter-
achtige massa, wanneer droog chloorgas op overvloed van antimo-
nium inwerkt, of wanneer antimoontrisulphide in warm zoutzuur
wordt opgelost, waarbij zwavelwaterstof ontwijkt; wanneer men
deze oplossing aan destillatie oJnlerwerpt, dan gaat in de eerste plaats