Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
304 ANTIMONIUM.
metallisch Wolframium is tot nu toe alleen bereid in den vorm van
een graauw poeder, dat een soortelijk gewigt heeft van 17,4. Een
kleine lioeveelheid wolfraam geeft aan staal een groote hardheid en
andere hooggeschatte eigenschappen.
Wolframium levert twee oxyden, Wolfi-aamdioxyde en Wolfraam-
trioxyde. Het laatste is een geel poeder, dat in water en in zuren
onoplosbaar is ; men verkrijgt het door Scheeliet (Calciumwolframaat)
door salpeterzuur te ontleden. Het Natriumzout draagt in den
handel den naam van wolfraamzure soda, en wordt gebniikt om
ligte weefsels en kleederen moeijelijk brandbaar te maken. Men
mengt het tot dit doeleinde met de stijfsel, die voor het stijven van
het goed gebruikt wordt; de aldus behandelde stoffen branden niet
met vlam, maar verkolen slechts.
METALEN DER ANTIMONIUMGROEP.
Antimonium. Bismuth. Vanadium.
ANTIMONIUM OF STIBIUM.
Atoomgewigt 122 = Sb.
Antimonium wordt iu gedegen toestand in de natuur gevonden ;
meer echter komt het voor met zwavel verbonden, als Anümoonglans
of Graauwspiesglans, Sbj S.j ; uit dit erts verkrijgt men het metaal
door het met de helft van zijn gewigt ijzer te verhitten :
3 Ee + Sb, S3 = 3 Fe S + Sb„
of door het erts te roosten, en het gevormde oxyde vervolgens met
kool te reduceren.
Antimonium is een blinkend, blaauwachtig-wit metaal, dat iu
rhomboëders kristalliseert, en dus isomorph is met Arsenicum; het
is zeer broos en kan in een vijzel gemakkelijk tot fijn poeder ge-
stampt worden; het smelt bij 450», is bij de wit-gloeihitte vlugtig,
en kan in een atmospheer van waterstof gedestilleerd worden. Bij
de gewone temperatuur oxydeert het zieh door de zuurstof der lucht
niet; in gesmolten toestand neemt het zuurstof op, en bij sterke
verhitting verbrandt het met vlam, waarbij een witte damp vau
antimoniumtrioxyde, Sb, 0.^, ontstaat. Verdund zoutzuur en zwa-
velzuur tasten liet metaal niet aan; door salpeterzuur wordt het
geoxydeerd maar niet opgelost; in koningswater is het gemakkelijk
oplosbaar.
Onder de legeringen van antimonium is het metaal, waaruit de