Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
202 VRliBTNDTNOEN VAN TTN.
ten, of door tin (afval van blik) met bijtende soda en Natriumnitraat
te verliitten ; dit zout draagt in den liandel den naam van praepa-
reerzont en dient als bijtmiddel in de katoendrukkerij; door verdam-
pen der oplossing kan het iu groote, doorzigtige kristallen verkre-
gen worden, die tot formule hebben : N^a., Sn O.^ -{- 4 H^ O.
TintetaMorifJe, Sn Cl^, (l^inehloride) vormt zieh, wanneer tin in
ehloorgas verhit wordt; het is een kleurlooze vloeistof, die bij 120"
kookt; met een kleine hoeveelheid water vereenigt zij zieh tot een
kristallijn hydraat, daf iu meer wnter oplost. Men gebruikt dit
zout in de verwerij onder den naam van Tincompo-vtic, en bereidt
liet in het groot door tin in koningswater op te lossen.
Tin vormt met zwavel twee verbiiulinsfen, die overeenkomen met
de oxyden. Tininonomlplude, Sn S, verkrijgt iiien door zwavelwa-
terstof in een oplossiug van tindiehloride te leiden ; het disulphide.
Sn Sj, is een gele neerslag, die op dezelfde wijze uit tintetraehloride
verkregen wordt; op den droogen weg bereidt men tindisulphide
door sublimatie vau een mengsel van tiuamalgama met bloem van
zwavel en salmiak, als goud-gele, kristallijne schubbetjes, die be-
kend zijn onder den naam vnn in?iH.vrff/ond. gebruikt wonlen om
t<^ bronzen.
Tinverbindingen zijn door de volgende reactie's gekenmerkt : bij
verhitting op kool iu de reductievlam geven zij een ])letbare nu;taal-
korrel van metallisch tin, die in zoutzu\ir oplosbaar Is. iu deze
oplossing brengt sublimaat een wit praeeipitaat te weeg, dat bij ver-
warming zwfirt wordt, en (lan uit Hjn verdeeld kwik besiant :
lig CL -i- Sn Cl. lïgs Cl, Sn Cl,
llgCi; Su(% = lig -{- SuCI^.
Goudchloride, Au Cl.p doet in een oplossing van tinchloride een
purper-rooden neerslag ontstaan {^pnrpcr vnn Cax-vHs), die gebruikt
wordt bij het schilderen op porcelein en om glas prachtig rood te
kleuren. De zwavelverbindiugen vau tin zijn ouoj^losbaar in water
eu in verdtimle zuren, maar oplosbaar iu geel Ammoniumsulphide.
Daar het tin goed bestand is tegen de inwerking van de zuurstof
der lucht, wordt het gebruikt om koper- en ijzerblik te vertinnen ;
het is v(ïrder een l)estauddeel vau belangrijke legeringen, bijv.
brons, klokkemetaal 122—2.5^0 tin), geschutnuitaal —lO^n tinj,
Brittaniametaal, enz. Ook veel voorwerpen voor huishoudelijk ge-
bruik worden uit tin vervaardigd : dit tin bevat echter altijd meer
of minder lood, daar een mengsel dier metalen de vorujcn bij het
gieten beter vult dan zuiver tin; voor de bereiding van sommige
spijzen kumum daaronj deze gereedschappen schadelijk zijn.