Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
TINDIOXYDE 201
(bladtin) kan verkregen worden; liet bezit eehter weinig vastheid;
een draad van 2 streep doorsnede breekt reeds bij een belasting-
van 16 pond. Het soortelijk gewigt van tin bedraagt 7,3 ; zijn
smeltpunt is 235®; ook bij zeer hooge temperatuur is het niet merk-
baar vlugtig. Een stang zuiver tin geeft wanneer zij heen en weer
gebogen wordt, een eigenaardig knarsend geluid fhet schreeuwen
van het tin}, dat veroorzaakt wordt door zijn kristallijne structuur;
wordt van een plaat blik (vertind ijzer) het bovenste laagje tin door
koningswater weggenomen, dan verkrijgt het om dezelfde reden een
gebloemde oppervlakte.
Bij de gewone temperatuur wordt tin, noch in drooge, noch in
vochtige lucht, merkbaar geoxydeerd ; bij sterke verhitting echtei'
verbrandt het tot een wit poeder, dat f'niasrj/ genoemd wordt, en
tot formule heeft Sn Oj (tindioxyde).
In zoutzuur lost tin op, onder vrijwording van waterstof en vor-
ming van tindichloride; door salpeterzuur wordt het krachtig aan-
getast en tot tinzuur, een wit, in water onoplosbaar poeder, ge-
oxydeerd.
TinmoHOxyde^ of Tmoxi/dide. De carbonaten der alkali-
metalen praecipitereu uit een oplossing van tincliloridc tinhydroxyde,
Sn Hg Oj, als een wit poeder; verhit men dit hydroxyde in een
atmospheer van koolstofclioxyde, dan ontwijkt water, terwijl zwart
monoxyde achterblijft, dat in aanraking nu't de lucht spoedig in
dioxyde overgaat.
Tindichlondc (Tinchloruuri, Sn Cl.,, wordt iu het groot bereid
door oplossing van tin in zoutzuur: liet vormt naaldvormige kris-
tallen, die tot formule hebben : Sn Cl^ 2 11.^ O ; onder den naam
van t'inzoni wordt het als bijtmiddel in de verwerij gebruikt.
Tindioxyde, Sn O.j, komt in de natuur voor als Tindeen en wordt
kunstmatig verkregen door tin in aanraking met de lucht sterk te
verliitten. Tegenover zuren gedraagt liet zicli als een zwakke
basis.
Oxydeert men tin door salpeterzuur, dan verkrijgt men een wit, in
zuren onoplosbaar poeder, dat tot formule heeft : H^, Sn O^ ; een hy-
droxyde vau dezelfde zamenstelling ontstaat als eeii witte netrrslag,
wanneer ammoniak bij een oplossing van tintetrachloride gevoegd
wordt; dit is echter in zuren gemakkelijk oplosbaar, zoodat deze ver-
binding in twee verschillende modificatic's optreedt. Beide gedragen
zich als zuren, <m geven twee reeksen van zouten. Het hydroxyde, dal
onder den invloed van salpeterzuur ontstaat, en dat onoplosbaar is
in zuren, noemt men Metatinzniu\ liet in zuren oplosbare Tinznnr;
Xatrinindaiinaat maakt men door Tinsteen met ehili-salpeter te smel-