Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
URANIUM. 109
te voegen, verkrijgt men een fraai geelen neerslag van loodehromaat,
Pb Cr O^, die onder den naam van Chronioatf/eel als verwstof bekend
is. In zilverzouten ontstaat door de ebromaten een donker-rood
praecipitaat, daar zilvercbromaat, AgjC'rO,, onoplosbaar is; in
Bariumzouten veroorzaken zij een licht-gelen neerslag, die uit
Bariumchromaat, RaCrO^, bestaat.
Chroomoxychloride, CrOgCl^. Deze verbinding verkrijgt men
door destillatie van Kaliumdichromaat met keukenzout en zwavel-
zuur, als een donker-roode, rookende vloeistof, die een soortelijk
gewigt heeft van 1,7. De digtheid vau den damp bedraagt 77,7
(H — 1); zij kookt bij 121", en wordt door wfiter ontleed in chloor-
waterstof en cbroomtrioxyde.
Lost men Kaliumdichromaat in warm zoutzuur op, dan zetten
zich bij bekoeling groote, oranje kristallen van Kaliimehloor-
chromaat, nï. Deze verbinding staat in het midden
tusschen Kaliumchromaat en chroomoxvchloride :
Chroomoxvchloride KHliumchloorchroiiiaat Kaliumchromant.
Een verdunde oplossing van cbroomtrioxyde wordt door water-
stofdioxyde prachtig blaauw gekleurd; de oplossing bevat waar-
schijnlijk een verbinding, die analoog is met permangaanzuur, ïi. 1.
perchroomzuur. Deze oplossing is zeer onbestendig eïi ontleedt
zich na korten tijd onder ontwikkeling van zuurstof.
De chroomverbindingen kan men herkennen, door dat zij na
smelting met salpeter en potasch een gele zoutmassa geven, in wier
oplossing loodzouten een geel, en zilverzouten een rood praecipitaat
teweeg brengen ; de gele kleur der vloeistof wordt door reducerende
stoften (alcohol, suiker, enz.1 groen. Chromid-oxydc kleiirt de
borax-parel smaragd-groen.
URANIUM.
Alooiijgewigl 120 = V.
Uranium behoort tot de zeldzaam voorkomende stoften ; men
vindt het in de natuur hoofdzakelijk in twee mineralen : Uraan-
pekerts, U3 O^, en Uraniet. Het metaal is staal-graauw, en heeft
een soortelijk gewigt van 18,4; bij de gewone temperatuur verbindt
het zich niet met drooge zuurstof, bij hooge temperatuur verbrandt
het met een schitterende vlam. Het vormt twee oxyden : IJrattinm-
nmioxyde^V O-, en Urntiimusesquioxyde, l'a beide basische