Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1!)8 CHJIOOM/Uüli.
3. Chruomzuur.
Smelt men een C'hromid-verbindinj;- met salpeter en Kaliumcar-
bonaat, dan wordt zij geoxydeerd, en de gesmolten gele massa bevat
KttUumchromaal, K„ Cr ; op deze wijze wordt de Chrooiriijzer-
steen verwerkt, om daaruit andere chroomverbindingen te verkrij-
gen. Het gele Kaliumchromaat is isomorph met Kaliumsulphaat
en -manganaat. Voegt men bij een oplossing daarvan zooveel zwa-
velzuur als noodig is om de helft van het Kalium te binden, dan
verkrijgt men een donker-gele oplossing, waaruit zich bij verdam-
ping groote geel-roode kristallen van Kalhmidiclmmaat, K„ Cr.^ O.,
afzetten; deze verbinding wordt in het groot bereid, en komt in den
handel voor onder den naam van roode- of dubbel-chroomzure pot-
aseh : zij dient voor de bereiding van verschillende kleurstoffen en
andere chroompraeparaten. Voegt men bij een oplossing van dit zout
chroomtrioxyde, dan verkrijgt men bij verdamping kristallen vau
Kaliumtrichromaat, K., Cr^ Oj,,. De constitutie van deze Chromaten
wordt door de volgende formules duidelijker
Cr O I I
Kaliumchromaat KJ ^^; Kaliumdichronuuit Cr Oj j O^;
Cr O.,
Kaliumtrichromaat
CrOj
O,
A'oegt men bij een gecoucentreei'de oplossing van Kaliumchro-
maat overvloed van zwavelzuur, ihui zet zich bij bekoeling cliruom-
irio.ryde, CrOj, iu robijn-roode naalden af. Dit oxyde is zeer goed
oplosbaai' in water, en vervloeit aan de lucht; de oplossing heeft
een sterk zure reactie en bevat cltroomzuur, H^ Cr O4, dat slechts
in oplossing bekend is. 15ij verdamping ontwijkt het water, en
chroomtrioxyde blijft achter. Stoffen, die zich gaarne met zuurstof
verbinden, reduceren deze verbinding zeer spoedig tot chroomses-
quio.Kvde; druppelt men bijv. wijngeest op eenige kristallen van
chroomtrioxyde, dan ontvlamt deze, en er ontstaat groen chroomses-
([uioxyde. Kookt men een oplossing van chroomtrioxyde of van
Kaliinndichromaat met zoutzuur, dan ontstaat, onder ontwikkeling
van chloor, ehroomciiloride :
3 Cr O3 H- 13 H Cl = Cr^ Cl, + (i H, O -(- 3 Cl.
\ erhit men chroomtrioxyde met zwavelznui-, dan ontwijkt zuur-
stof :
2 Cr O, -(- 3 H, S O, =r Cr^ (S OJ, 3 O.
Door bij een oplossing van een ehromaat een oplosbaar loodzout