Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
vkk,bindingen van chromfum. 197
deze met elkander tot een verbinding : Cv^ = Cr O -h Cv^ O3, die
analoog is met het magnetisch ijzeroxyde. Het Chrominmtrioxyde,
Cr O.,, lost in water op; deze oplossing is een sterk zure vloeistof.
1. Cliromo-rnrhindimjen.
Deze verbindingen, die in zamenstelHng overeenkomen met de
Ferro-verbindingen, zijn weinig bekend, daar zij zeer snel zuurstof
opnemen en in Chromid-verbindingen veranderen.
Ckronto-cïdondc, Cr CU, verkrijgt men door waterstof te leiden
over verhit Chroniid-chloride; het is een wit zout, dat in water met
een blaauwe kleur oplost; uit deze oplossing slaat potaschloog bruin
Chromo-hydroxyde, Cr H^ O^ neer; het oxyde zelf, Cr O, is nog
niet bereid.
2. Ckromid-cerbludhtyeu.
Uit tle oplossing van e<m Chromid-zout praccipitcert ammoniak
groen ('hromid-hydroxyde, (h^ H,., Og, dat bij verhitting onder vtirlies
vau water, in Chromid-oxyde, Crg O3, overgaat. Het is een groen
])oeder, dat dient om glas groen te kleuren en bij het schilderen op
])orcelein; ook de Smaragd is zijn schoone, gi'oene kleur aan dit
oxyde verschuldigd. Het best bereidt men deze kleurstof door Ka-
liumdichromaat met Boriumtrioxyde te gloeijen, en de massa met
water uit te trekken; Hg Cr^ O^ blijft dan als een fraai groen poe-
der achter, dat onder den naam van GniyueVa-groeii gebruikt wordt
iu plaats van het vergiftige Schweinforter-groen.
De Chromid-zouten bezitten een groene of een violette kleur. Lost
men Chromid-hydroxyde in zoutzuur op, dan ontstaat een donker-
groene oplossing, die niet kristalliseert, maar bij verdamping een in
Avater gemakkelijke oplosbare massa achterlaat van waterhoudend
chloride, Cl,j. Leidt men chloorgas over een tot gloeijing ver-
hit mengsel van houtskool en chroomses({uioxyde, dan verkrijgt men
een sublimaat van Chromid-chloride, dat uit prachtig violette kristal-
blaadjes bestaat, die in kokend water slechts langzaam oplossen,
gemakkelijk echter, wanneer er een spoor Chromo-chloride aanwe-
zig is.
Cr }
öhroomxdum, 4 ^^ q^ ^ 24 H, O, vormt donker-violctte kris-
tallen, die men kan verkrijgen door in een oplossing van Kaliumdi-
chromaat, waai'bij men zwavelzuur gevoegd heeft, zwaveldioxyde te
leiden :
K, ('r., O, -h H2 S O, + 3 S O, = { 4 S O, + H, O.