Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
19 B CHROMIUM.
NikkdmoHoxyde, Ni O, verkrijgt men door verhitting van nik-
kehiitraat of carbonaat; ook kan men liet bereiden door nikkelhy-
droxyde, Ni H., O^, een groen poeder, dat door toevoeging van
potaschloog bij de oplossing van een nikkelzout ontstaat, onder af-
sluiting der lucht te gloeijen.
Nikkelmlphaat, Ni S + 7 Hg O, vormt groene kristallen, die
isomorph zijn met kobaltsulphaat. Het verbindt zich, even als dat
zout cn de sulphaten der metalen van de Magnesiumgroep, met de
sulphaten der alkalimetalen tot goed kristalliserende dubbelzouteu,
die f) moleculen kristalwater bevatten.
Nikkdm-^uioxyde, Ni^ (),„ en Nikkelsnlphide, Ni S, komen in
eigenschappen overeen met de overeenkomstige kobaltverbindingcn
en worden even als deze verkregen. Een kenmerkend onderscheid
tusschen kobalt en nikkel levert ons de kleur van de borax-parel ;
terwijl dc kobaltverbindiugen deze blaauw kleuren, deelen de nik-
keiverbindingen daaraan een roode kleur mede. In watcrhoudendeu
toestand zijn de nikkelzouten fraai groen, in watcrvrijen toestand
zijn zij geel gekleurd. Kaliumnitriet praecipiteert de kobaltzouten
bij toevoeging van een weinig azijnzuur, de nikkelzouten niet.
CHROOM OF CIIIIOMIUM.
.Vtoomgcwigt 56,5 = Cr.
De verbindingen vau dit metaal zijn niet zeer verspreid eu komen
nergens iu groote hoeveelheden voor; het belangrijkste erts is de
C7iroomijzerslee/i, dr.yYeO^, een verbinding, die isomorph is met
Magneetijzersteen; meu vindt dit mineraal in Amerika, in Noorwe-
gen eu op de Shetlands eilanden; zeldzamer komt het Rood-
looderls, 'Pb Cr O^, voor.
Alle verbindingen van L'hromium bezitten een schoone kleiir, en
daarom worden er veel als verwstoffen gebruikt; ook de naam vau
het element is afgeleid van de grieksche benaming voor het woord
kleur.
Het metaal verkrijgt men door verhitting van chroomchloridc
met Natiium, als een kristallijn poeder; het is zoo moeijelijk smelt-
baar, dat het bij de temperatuur, waarbij platina verdampt, nog niet
smelt. Met zuurstof verbindt het zich in verschillende verhoudin-
gen. De twee oxyden, die het minst zuurstof bevatten, het mon-
oxyde, Cr O, en het sesquioxyde, Cr._j 0^, zijn bases. Zij komen
overeen met de oxyden van het ijzer, cn vereenigeu zich even als