Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NIKKEL. 195
metaal of van het oxyde in zoutzuur; de oplossing geeft bij ver-
damping roode kristallen, die tot formule hebben ; Co Cl^ + f> H^ O;
bij hooge temperatuiu* zet zich een watervrij zout af in blaauwe
kristallen.
Kobalt nitraat, CofNO^j^, eu Koöaltmlpkaat, CoSO^, zijn even-
eens in water gemakkelijk oplosbare zouten; het laatste kristalliseert
met 7 moleculen water en is isomorph met bitterzout.
Voegt men bij de oplossing van een kobaltzout zwavelammonium,
dan ontstaat een zwarte neerslag van Kobfdtwlphide, Co S, (hat door
verdunde zuren niet ontleed wordt. Door gloeijing aan de lucht
gaat het monoxyde (kobaltoxyde) ouder opname van zuurstof over
ni C03 O^, een verbinding, die overeenkomt met het magnetisch
ijzeroxyde.
Kohaltaeisquioxyde, Co^, verkrijgt men als een zwart, waterliou-
dend praeeipitaat door een oplossing van een kobaltzout met een op-
lossing van chloorkalk te vermengen ; het bezit geen basische eigen-
schappen ; iu zoutzuur lost het op onder ontwikkeling van chloor,
en gaat daardoor over in kobaltchloride, CoCl^. Wordt kobalt-
oxyde bij toetreding van lucht met bijtende potasch verhit, dan
ontstaat een donker gekleurde Kaliiimverbinding van een kobaltzuur,
waarvan de zameustelling nog niet met juistheid bekend is.
Kobaltverbindingen kan men gemakkelijk herkennen, doordat
zeer kleine hoeveelheden, wanneer zij met glas worden zamenge-
smolten, dit sterk blaauw kleuren ; dezelfde kleur deelen zij ook
mede aan een borax-parel, die men verkrijgt door poeder van borax
te smelten aan een platiuadraad, waaraan een oogje gebogen is.
NIKKEL OF NICCÜLUM.
Atoomgewigt 58,7 — Ni.
Nikkel vindt men verbonden met arsenik als Koperiiikkel, en
met arsenik en zwavel in Nikkdglans en eenige andere minera-
len. Tevens komt het, even als kobalt, steeds in het meteoorijzer
voor. Men verkrijgt het metaal door reductie vau het oxyde met
kool; het wordt in het groot bereitl voor de fabrikatie van nieuw-
zilvcr, een legering van nikkel, zink en koper.
Nikkel is een wit, vast, smeedbaar metaal, dat een soortelijk ge-
wigt bezit van 8,8; het smelt bij iets lager temperatuur dan ijzer
en is sterk magnetisch. De oxyden komen overeen met die vau het
kobalt.