Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l!)<i kobalt.
om de juiste hoeveelheid koolstof te leveren. Op die wijze kan men
6000 kilogram gietijzer in 30 minuten in staal veranderen; in den
laatsten tijd woi-dt zeer veel Bessenier-staal gemaakt; men gebruikt
het voor assen van spoorwagens, voor banden om raderen, voor pla-
ten, voor stoomketels, enz. Het verdient ver de voorkeur boven
smeedijzer, zoodat de oude ijzer-industrie door deze methode waar-
schijnlijk een geheele verandering zal ondergaan.
Staal bevat 1—2 procent koolstof; het heeft geen vezelige struc-
tuui', zoo als smeedijzer, maar is fijn-korrelig; het is gemakkelijker
smeltbaar, laat zich beter onder den hamer bewerken en is minder
aati roesten onderhevig dan staafijzer. Koelt men gloeijend staal,
door het in koud water te dompelen, schielijk af, dan wordt het
broos en tevens zoo hard, dat het glas krast; door verwarming
en langzame bekoeling wordt het weder week en buigzaam, en wel
des te meer naarmate het hooger verhit was, zoodat men het naar
willekeur een zekeren graad van hardheid of buigzaamheid kan
geven.
kobalt 01'' cobaltüm.
Atoomgewigt 58,7 = Co.
Kobalt is een roodachtig wit metaal, dat even moeijelijk smelt
als ijzer, en even als dat metaal sterk aangetrokken wordt door den
magneet. Het komt in de natuur niet gedegen voor; de vooniaam-
ste ertsen zijn : Spijskobalt, kobalt verbonden met arsenik, en Glans-
hobalt, een verbinding van kobalt met arsenik en zwavel. Het me-
taal bezit een soortelijk gewigt van 8,5 ; in zoutzuur en in verdund
zwavelzuur lost liet langzaam op onder ontwikkeling van waterstof.
l)e kobaltverbindingen zijn gekenmerkt door haar schoone kleu-
ren, en worden daarom als verfstoffen gebruikt. Het prachtig
blaauwe kobaltglas werd vroeger in het groot bereid, en als fijn
poeder onder den naam yaw blaauwsel iu den handel gebragt; tegen-
woordig gebruikt men in plaats daarvan veel ultramarijn.
Kobalt verbindt zich in verschillende verhoudingen met zuurstof;
het niümxyde. Co O, is een sterke basis en vormt een reeks van
zouten, die in waterhoudenden staat donker-rozerood, watervrij
echter blaauw gekleurd zijn. Uit hun oplossing praecipiteert bij-
tende potasch rozerood kobaltlujdroxijde. Co H, O2, dat bij verhit-
ting onder afsluiting der lucht in water en bruin monoxyde ont-
lee(l wordt.
KohdlteMoridc, Co (;1.,, wordt verkregen door oplossen van het