Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
li zuurstof.
Kaliumehloraat bestaat uil:
Kaliiim 39,1 gewiglsdeelen n: K
Chloor O 5,5 .. — Cl
Zuurstof = X K) = O^.
De formule vau Kaliumehloraat is derhalve K Cl Og, en duidt
122,6 gewigtsdeelen dezer verbinding aan.
Zuurstof is 16 maal zwaarder dan waterstof; neemt men dit
laatste gas, aangezien het het ligtste is, als eenheid van digtheid
aau, dan is de betrekkelijke digtheid van zuurstof — 16; met
andere ^voorden, de digtheden vau zuurstof en waterstof ver-
houden zich als 16 tot I, dat is als haar verbindiugsgewig-
teu. Neemt men lucht als eenheid van digtheid aan, dan is de
betrekkelijke digtheid (het soortelijke of specifieke gewigt) van
zuurstof = 1,10568. Daar I klxh. palm lucht 1,293.2 gram
weegt, bedraagt dus het gewigt van dezelfde hoeveelheid zuurstof
1,3932 X 1,10563 = 1,4398 gram . volgens de algemeene formiüe
G — F X S X a, waarin G beteekent gewigt, F het volume, S
de betrekkelijke digtheid (soortelijk gewigt) en a het gewigt van de
eenheid van volume (] kub. palm) van de stof, wier digtheid men
als eenheid heeft aangenomen. 1 kub. palm waterstof weegt
0,0692 X 1,2932 = 0,0895 gram.
Zuurstof heeft men tot dusverre, noch door sterke drukking, noch
door afkoeling tot een vloeistof kunnen verdigten, zij is dus voor
ons een pei-manent gas ; konden wij nog sterkere afkoeling of druk-
king voortbrengen, dan zou zij waarschijnlijk ook tot een vloeistof
overgaan. Wij hebben tegenivoordig nog 5 permanente gassen,
daarvan behooren er 3 tot de elementen, n. 1. zuurstof, waterstof
en stikstof.
^ Ozon, Wanneer men langen tijd elektrisciie vonken door drooge
zuurstof laat gaan, dan ondergaat dit element een merkwaardige
verandering; het verkrijgt dan een eigenaardigen reuk en w^erkt
krachtiger oxyderend dan de gewone zuurstof. Zulke veranderde
zuurstof noemt men actlece zimrdof of ozon. Het is nog niet ge-
lukt om zuiver ozon te bereiden. Men kan tot dusverre slechts
een klein gedeelte der zuurstof in deze modificatie (allotropischen
toestand) overbrengen; hierbij is echter gebleken, dat bij de vor-
ming van ozon een vermindering in volume optreedt. Ozon is dus
zuurstof in verdigten toestand. Daar men de vermindering in
volume en ten naastebij de hoeveelheid van het gevormde ozon be-
palen kan, is het mogelijk de digtheid van het ozon te vinden; deze
schijnt 1Y2 maal grooter te zijn, dan die van gewone zuurstof; 3
volumina zuurstof vormen dan 2 vol. ozon. Behalve door elektri-
sche ontladingen kan men ozon ook in kleine hoeveelheden verkrij-
gen door sommige langzame oxydatie-processen. bijv. door een