Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEKSCHILLENDK SOORTEN VAN IJZER. 19^3
invloed uit op de eigenschappen van het metaal. Spiegelijzer is
zeer hard en broos, heeft een zilver-witte kleur en een ki'istallijne
breuk ; van alle soorten van ijzer bevat het de grootste hoeveelheid
scheikundig gebonden koolstof; zijn zamenstelling komt, wanneer
men het kleine kiezelgehalte buiten rekening laat, ongeveer overeen
met de formule Fe^ C; het gewone witte gietijzer bevat iets minder
koolstof, is een weinig weeker en heeft een korrelige breuk ; het
graauwe gietijzer bevat, behalve chemisch gebonden koolstof, kleine
plaatjes graphiet, waardoor de graauwe kleur veroorzaakt wordt;
het is weeker dan de beide eerste soorten en niet zoo broos; men
gebruikt het tot het gieten van voorwerpen, terwijl de witte soorten
voor het maken van smeedijzer en staal dienen. Het meeste giet-
ijzer bevat kleine hoeveelheden zwavel en phosphorus, die als ver-
ontreinigingen moeten beschouwd worden.
Om gietijzer in s^need- of daafijzer te veranderen, ontrekt ïuen
daaraan het grootste gedeelte van de koolstof en van liet kiezel door
het gesmolten metaal in een open haard {frisiichen) of in een vlam-
oven (puddlen) aan een luchtstroom bloot te stellen. De gesmolten
massa, die zieh weldra met een laag oxyde bedekt, wordt dikwijls
met ijzeren staven omgeroerd, waarbij zij steeds minder vloeibaar
wordt en zich ten slotte tot zamenhangende klompen laat vereenigen.
Gedurende dit proces oxydeert zieh de koolstof ten koste vau de
zuurstof van het gevoriïide ijzeroxyde, en ontwijkt als kooloxyde.
Het kiezel gaat in kiezelaarde over, dat zich met het ijzeroxyde tot
een slak vereenigt, terwijl ook de zwavel en de phosphorus grooten-
deels geoxydeerd worden; uit gietijzer, dat veel zwavel bevat ver-
krijgt men echter geen goed smeedijzer. De klompen ijzer worden
met tangen uit den oven gehaald, en verder onder den hamer of
onder walsen tot platen of staven verwerkt.
Het Htaal staat wat zijn koolstofgehalte betreft tusschen het
smeedijzer en het gietijzer iu; men bereidt het door kleine stukken
best smeedijzer en houtskoolpoeder langen tijd in gesloten vaten
aan de rood-gloeihitte bloot te stellen. Onder die omstandigheden
verbindt zich het ijzer met koolstof, en gaat daardoor over in het
zoogenaamde cementHtaal; daar de buitenste lagen daarvan rijker
aan koolstof zijn dan de binnenste, wordt het om de massa meer
gelijkmatig te maken dikwijls omgesmeed of op nieuw gesmolten
(gietdaaV).
Sedert korten tijd wordt het gietstaal onmiddelijk uit gietijzer
vervaardigd volgens een methode, die door Bessemer is aangegeven.
Men smelt het gietijzer in groote, retortvormige vaten, die uit
vuurvaste klei en smeedijzer gemaakt zijn, en blaast er vervolgens
lucht dooi'; ten gevolge daarvan worden de koolstof en het kiezel
volkomen geoxydeerd, en vormt zich smeedijzer, dat men in staal
verandert door er zooveel spiegelijzer bij te voegen als noodig is