Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
MICTALLUKOIE VAN 11 KT UZKR. 101
Kaliumf'erraat een zuiii-, dan scheidt zich Ferrid-hydroxyde af,
terwijl zuurstof ontwijkt :
2 K, Pe O, + 4 U N O3 + II, O = 4 K N O3 -t- Fe, H, O, + O,.
METALLUllGIE VAN HEÏ IJZER.
De oudste methode om het ijzer uit zijn ertsen af te zonderen, be-
stond daarin, dat men een mengsel van het erts en houtskool of steen-
kool in een windoven verhitte, en de poreuse massa's van smeed-
ijzer, die daardoor verkregen werden, uithanierde. Zij kan echter
met voordeel alleen op kleine schaal en bij ei'tsen, die i'ijk aan
metaal zijn, gevolgd worden, cn is dan ook reeds sedert lang door
een eenvoudiger methode vervangen, die het voordeel heeft, dat zij
voor alle soorten van erts geschikt is. Men maakt namelijk eerst
gietijzer, en onttrekt daaraan vervolgens kiezel en koolstof om het
in smeedijzer te veranderen. De ertsen worden eerst geroost:
Spaath-ijzersteen en Bruin-ijzersteen veranderen daardoor in ijzer-
sesquioxyde ; vervolgens worden zij met houtskool, steenkool of
coak en een toevoegsel gemengd, in den hoogoven gebragt. Het
toevoegsel (smeltmiddel) verschilt met den aard van het erts; bevat
dit silicaten, bijv. klei, dan voegt men kalksteen toe; is het arm
aan silicaten, dan mengt men er zand of klei onder.
De hoogoven (Fig. 54) heeft inwendig een ruimte, die den vorm
bezit van een dubbelen kegel, en is uit vuurvasten baksteen en uit
zandsteen opgebouwd; hij is gewoonlijk 10 tot 15 el hoog en heeft
op zijn wijdste gedeelte een doorsnede van 4—6 el. Dc vuurhaard
is van onderen gesloten; de lucht, die voor de verbranding noodig
is, wordt door middel van een blaastoestel aangevoerd. Het meng-
sel van erts, kool en het toevoegsel wordt door de bovenste opening
(de gicht) in den oven geworpen, en zoodra de brandende massa
daalt wordt de oven weder aangevuld. Het onderste gedeelte van
den oven wordt de haard genoemd; daarin verzamelen zich het ge-
smolten metaal en de slakken ; het eerste wordt van tijd tot tijd
door een bijzondere opening daaniit weggenomen en in vormen van
zand gegoten; de ligtere, daarop drijvende slakken vloeijen, wan-
neer zich eens een zekere hoeveelheid verzameld heeft, van zelf aan-
houdend over den rand van den haard weg; zoodat een hoogoven
jaren achtereen onafgebroken in werking kan blijven.
De eerste scheikundige verandering, die het gerooste erts (het 011-
znivere ijzeroxyde) in den hoogoven ondergaat, bestaat daarin,
dat het tot een poreuse massa van metallisch ijzer gereduceerd wordt
door het kooloxyde, dat gevormd wordt in de onderliggende lag-en der
brandende kolen; de temperatuur in dit deel van den oven is nog
niet hoog genoeg om het ijzer te smelten ; vervolgens daalt het met