Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
FKRIUI) VKUBINDINGEN.
Bniin-ijzenteen, een hoog geschat ijzererts, lieeft tot zamenstel-
ling : jj^^l Og; een dergelijke verbinding is het ijzerroest; al deze
hydroxyden verliezen bij verhitting water en gaan daardoor over in
ijzersesquioxyde.
Fernd'Chloride of IJzerchlonde, FCg ('Ig, vormt in watcrvrijen
toestand glinsterende, bruin-roode kristalblaadjes, die men verkrijgt
door verhitting van ijzer in droog chloorgas; aan de lucht vervloeit
dit ligehaam en geeft dan een bruine oplossing. Door chloorgas in een
oplossing van ijzerchloruur te leiden, krijgt men terstond een op-
lossing van deze verbinding, Ferro-vcrbindingen toch woorden door
oxydereiule stof, zooals chloor, salpeterzuur, enz., gemakkelijk iu
Ferrid-verbindingen overgebragt; door desoxyderende stoffen wor-
den zij echter wederom tot Ferro-verbindingen gereduceerd. Leidt
men zwavelwaterstof in een oplossing van ij'zerchloride, dan wordt
die ontkleurd en door de zich afscheidende zwavel melkachtig troebel:
Fe^ Cl, + H^ S = 2 FeClg + 2 H Cl-h S.
D(; Ferro-zouten hebben in waterhoudenden toestand een groene
kleur en geven een groenachtige of kleurlooze oplossing ; watervrij
zijn zij wit. In hun oplossingen ontstaat door alkaliën een wit,
aan de lucht spoedig bi'uin wordend praecipitaat; geel bloedloogzout
brengt daarin een witten of licht-blaauw^n neerslag te weeg, die,
wanneer hij met de lucht in aanraking is, onder opname van zuur-
stof donker-blaauw wordt. De bruine of gele Ferrid-zouten worden
door geel bloedloogzout terstond donkerblaauw gepraecipiteerd
(Berlijnsch blaauw); terwijl de alkaliën uit hun oplossingen rood-
bruin Ferrid-hydroxyde neerslaan.
Wei zwarte of magnetucliljzeroxyde, FCg O^, komt in de natuiu*
in regelmatige octaëders voor en wordt in de mineralogie Magneet-
ijzersteen genoemd. In Zweden en Noorwegen, waar men het in
groote hoeveelheden vindt, bereidt men er het voortreffelijke Zweed-
sche ijzer uit.
Voegt men een alkali bij een mengsel van een Ferro- en ecu
Ferrid-zout, dan verkrijgt men dit oxyde in verbinding met water,
als een zwarten neerslag. Het overeenkomstige sulphide, Fcy S.,,
is eveneens magnetisch, en draagt als mineraal den naam van
Magneetkies,
iJzerzimr. Het Kaliumzout van deze verbinding, K. FeO^,
v(;rkrijgt men door verhitting van salpeter met ijzeroxyde, als een
donker-roode massa, die in water niet een roode kleur oplost; het zuur
zelf kan men niet afzonderen : voegt men bij een oplossing van