Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
FERIUD-VERBINDINGKN. 18i}
Ferro-carbonaat, FeC(3.j, vindt men onder den naam van Spaath-
ijzersieeny als een belangrijk ijzererts, dat isomorph is met Kalk-
spaath en gewoonlijk uit een mengsel van de isomorphe earbonateu
van ijzer, Magnesium, mangaan en Caleium bestaat. Met klei ge-
mengd komt het in groote hoeveelheden voor in de steenkolen-
formatie, vooral in Engeland, waar het onder den naam vau Klei-
ijzersteen voor de afscheiding vau ijzer gebruikt wordt.
Ferro-carbonaat is oplosbaar in koolzuurhoudend water en is als
zoodanig in eenige minerale wateren, de zoogenaamde staalwateren^
aanwezig.
Ferro-snlphide of Fnketcondig-zwavelijzer, Fe S, verkrijgt men door
verhitting van ijzer met zwavel, als een zwarte, poreuse massa,
die bij hooger temperatuur smelt en bij bekoeling als een kristal-
lijne, metaalglans bezittende massa vast wordt. Deze verbinding
gebruikt men iu de scheikundige laboratoria zeer veel om zwa-
velwaterstof te maken. In verbinding met water verkrijgt men
Ferro-sulphide, door een ijzerzout met zwavelammonium te praeci-
piteren, als een zwartpoeder, dat in verdunde mineraal-zuren ge-
makkelijk oplosbaar is.
DMel-zwacelljzer,¥G^.,Vo\\\i 'm de natuur veel voor; het is
dimorph, als IJzerkies of Pyriet kristalliseert het in goud-gele hexaë-
ders, tei'wijl de kristallen van Markasiet^ Waterkies of Straalkies
tot het rhombische stelsel behooren. IJzerkies wordt in groote
hoeveelheden voor de bereiding van zwavelzuur gebruikt; Marka-
siet verbindt zich gemakkelijk met zuurstof, wanneer het in aan-
raking is met lucht en water.
2. F K R lU D - V E11B IN D1N ü E N.
liet Ferrid-oxyde of Ijzersesquioxyde^ Fe^ O3, komt voor als een
mineraal, dat Rood-ijzersteen genoemd wordt, en een der belaïig-
rijkste ijzerertsen is. Men vindt het dikwijls in donkere kristallen,
die metaalglans bezitten, en IJzerylans genoemd worden. In den
vorm van poeder heeft het een roode kleur; het sesquioxyde, dat
kunstmatig door gloeijing van ijzei-vitriool verkregen is, gebruikt
men als roode verwstof, en als polijstmiddel voor metalen en voor
glas onder den naam vau Doodekop.
Voegt men bij een oplossing van een Ferrid-zout ammoniak of
bijtende potasch, dan ontstaat een volumineuse, bruine neerslag
VI
van Ferrid-hydroxyde (IJzeroxydehydraat), 1 Qg,