Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
/.I;UJ^STOF. 1 3
Uit 216 gewigtsdeelen rood-kwikoxyde nu, op welke wijze en
door wien dit ligehaam ook bereid is, krijgt men altijd 1 6 gew. d.
zuurstof en 200 gew. d. kwik.
Kaliumchloraat bevat drie enkelvoudige stotfen in de volgende
verhouding :
Kalium 39,1 gew. d.
Chloor 35,5 „ „
Zuurstof 48,0 „ „
11^6
Bij verhitting ontwijkt alle zuurstof ; 122,6 gew. d. Kaliumchlo-
raat geven dus 48 gew. d. zuurstof, terwijl 74,6 gew. d. van een
verbinding van chloor eii Kalium, die Kaliumchloride genoemd
wordt, in den vorm van een wit zout in de njtort achterblijven.
Hieruit katï men dus gemakkelijk berekenen hoeveel kwikoxyde en
hoeveel Kaliumchloraiit men noodig heeft, om een bepaalde hoe-
veelheid zuurstof te maken, ofwel, hoeveel zuurstof uit een zekere
hoeveelheid kwikoxyde of Kaliumchloraat kaïi verkreg(;n worden.
Om de zamenstelling van een verbinding op een korte en gemak-
kelijke wijze uit te drukken, is er een soort van teekenschrift in de
scheikunde ingevo(!nl : ieder (ilement wordt door een of twee let-
ters, zijn scheikundig teeken, aangeduid ; gewooidijk kiest men daar-
voor de eerste letter of letters van hun Latijnschen of (iriekschen
naam. Zoo is het teeken voor zuurstof (Oxygenium) O, voor chloor
(Jl, voor Kalium K, voor kwik (Hydrargyrum 1 Hg. Deze teekeiis
duiden echter niet alleen den naam van het element aan, maar tevens
een bepaalde hoeveelheid Izie dc lijst der enkelvoudige stollen). Deze
getallen dinkken de gewigtsverhoudingen uit, waarin de elementen
zich oTiderling verbinden en worden daarom verbintlingsgewigten
genoemd; ook worden zij wel eens met den naajn van equivalent-
getallen bestempeld, om uit te drukken, dat die hoeveelheden <lcr
elementen dezelfde waarde in verbinding hebben en elkander dus in
die verhouding in de verbindingen kunnen vervangen; de laatste
naam is echter minder juist, omdat niet alle elementen elkander
kunnen vervangen.
Cl beteekent dus 35,5 gew. d. Chloor
K „ „ 39,1 „ „ Kalium
O „ „ 16,0 ,, ,, Zuurstof
Hg „ „ 200,0 „ „ Kwik.
Door middel van de scheikundige teekens wordt dus niet alleen
de qualitative, maar ook de quantitative zamenstelling der verbin-
dingen uitgedrukt. HgO beteekent 216 gew. deelen rood-kwik-
oxyde en doet ons tevens zien, dat daarin 16 gew. d. zuurstof en
200 ifew. d. kwik vof>rkomen.