Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 FKIlRO-VEUIilxNDlNÜEN.
opneemt en zich hooger oxydeert. lirengt men een alkali in de
oplossing van een Ferro-zout, dan vei'krijgt men een witten neer-
slag van Perro-hydroxyde, Fe IL O^ ; dit kan men echter alleen dan
zniver bekomen, wanneer de zuurstof volkomen wordt buitengeslo-
ten ; aan de lucht kleurt het zich spoedig, eerst groen en daarna
zwart; ten slotte gaat het in truin Ferrid-liydroxyde over.
Ferro-mlphmt vormt licht-groeue, monoklinische, waterhou-
dende kristallen, FeSOj 4- 7 H^O; het is het belangrijkste der
ijzerzouten, en wordt onder den naam van groene- of ijzervitriool in
groote hoeveelheden gebruikt voor de bereiding van inkt en in de
vt^rwerij, om zwarte en violette kleuren te verkrijgen.
Men bereidt het door oplossen van oud ijzer in verdund zwavel-
zuur :
Fe-h H, Sü, =FeSü, -f. 11.,
ol' door langzame oxydatie mm de lucht van geroost IJzerkies of
Straalkies (Fe S.^); deze mineralen verliezen, wanneer zij geroost wor-
den. de helft van hun zwavel, terwijl Ferro-sulphide (Fe S) bij aan-
wezigheid van w^ater zuurstof uit de lucht opneemt, en daardoor
overgaat in ijzervitriool, dat men door lutloogeu der massa met wa-
ter en uitdamping der oplossing in kristallen verkrijgt. Bij verhit-
ting verliest ijzervitriool (i atomen water en verandert daardoor in
een wit poeder, Fe S O^ + H., O. Evenals alle Ferro-zouten neemt
deze verbinding, vooral iu oplossing, uit de lucht spoedig zuurstof
op, eu gaat daardoor over in een Ferrid-verbinding; men bewaart het
Ferrosulphaat daarom in de laboi'atoria onder alcohol, waarin het
zeer Aveinig oplosbaar is.
Om het liandelszout, dat altijd meer of minder geoxydeerd is, te
zuiveren, lost men het op in water cn kookt de troebele, geel ge-
kleurde oplossing met ijzerpoeder en een paar druppels verdund
zwavelzuur; de waterstof, die daardoor vrij wordt, reduceert de
Ferrid-verbinding tot Ferro-zout, waardoor de oplossing helder eu
licht-groen wordt. Wil men het zout volkomen vrij van Ferrid-
verbinding hobben, dan moet men het onder alcohol laten kristal-
liseren.
Ferro-cldoride of lJzercJdornm\ Fe Clj, verkrijgt men door droog
chloo]-waterstof over verhitte ijzerkrullen te leiden, als een witte,
vlugtige massa; wordt deze in een stroom van ammoniakgas zwak
gegloeid, dan ontwijkt salmiak, waterstof en stikstof, terwijl een
brooze, glinsterende massa van dikstojijzer^ Fc^ N, achter blijft.
Lost men ijzer in zoutzuur op, en verdampt men de oplossiug, dan
verkrijgt men groene, hvgi'ospische kristallen van waterhoudend
Ferro-chloridc, Fe Cl, -f- 4 Hg O.