Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
FERRO-VERBINDINGEN. 187
dat is, twee stukken ijzer, die een zuiver metallische oppervlakte
hebben, laten zich tot een stuk aan elkander smeden.
IJzer wordt door den magneet sterk aangetrokken; bij gloeihitte
verliest het die eigenschap, maar bij bekoeling krijgt het die terug. In
aanraking met of in de nabijheid vaii een magneet wordt ijzer zelf
een magneet; het zuivere metaal verliet deze eigenschap zoodra de
magneet verwijderd wordt; koolstofhoudend ijzer echter, blijft
magnetisch en kan door strijken met een magneet in een krachtigen,
blijvenden magneet veranderd worden. Onder de verbindingen van
ijzer munten Magneetijzersteen en Magneetkies door sterk mag-
netische eigenschappen uit.
In compacte massa oxydeert ijzer zich bij de gewone temperatuur
in volkomen drooge luclit niet; het behoudt onder die omstandig-
heden zijn metaalglans; eveneens blijft het onveranderd in zuiver
water; bevat het water echter koolzuur, en is het aan de lucht bloot-
gesteld, dan heeft er spoedig oxydatie plaats; ook in aanraking met
vochtige lucht bedekt zich ijzer spoedig met een laag roest (ijzer-
hydroxyde). Wordt ijzer aan de lucht verhit, dan vormt zich een
laagje van een zwart oxyde, zoogenaamd hamerslag; dezelfde ver-
binding ontstaat wanneer ijzer in zuurstof verbrand wordt, en
waimeer over het gloeijende metaal een stroom w^aterdamp geleid
wordt; het water wordt (hiarbij ontleed onder vrijw^ording van
waterstof.
IJzer vormt twee basische oxyden. Van het monoxyde of Ferro-
oxyde, Fe O, bestaat een reeks van zouten, die wit of groen gekleurd
zijn, en waarin het ijzer als bivalent (1) element optreedt; in het
sesquioxyde of Ferrid-oxyde, Fcg O3, en de daarvan afgeleide zou-
ten, die een bruine of gele kleur hebben, zijn 2 atomen ijzer bevat,
die 6 atomen waterstof verplaatsen. De verbindingen, die een
bivalent ijzer-atoom bevatten, noemt men Ferro-cerbiud'mgeïi, en die,
waarin 2 atomen ijzer met zes verbindingseenheden optreden, Ferrid-
verhindinyeu.
Het zwarte oxyde is een verbinding der beide oxyden, Fe^ O^
— Fe O -f- Fcg Oy; dit vormt met zuren geen eigen zouten, maar
een mengsel van Ferro- en Ferrid-verbindingen. •
1. FERRO-VERBINDINGEN.
FerrO'Oxyde, Fe O, dat ook wel ijzeroxydtde genoemd wordt, is in
zuiveren toestand weinig bekend, daar het zeer begeerig zuurstof
(!) Volgons anderen is ijzer, evenals Aluniinium, Clironiiuni, enz. een qua-
drivalent element; in de Ferro-vcrbindingen zijn dan nog twee onverzadigde
verbindingseenheden, wat verkhiart, waarom deze zich zoo gemakkelijk hooger
oxyderen. Uo groep FCi is dan sexvalent, daar de atomen ijzer onderling
door één verbindingseenheid verbonden zijn.
f)*