Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
L86 i.ï/EJi,.
aantoonen, door de stof, die men onderzoekt, met bijtende potasch
en salpeter te smelten ; bij aanwezigheid van de kleinste hoeveel-
heid mangaan neemt de gesmolten massa een groene kleur aan.
IJZER OF FERRU.M.
Atoüiiigewigt 56 = Fe.
Van alle metalen is ijzer het belangrijkste; op aarde wordt het
slechts zelden in gedegen toestand gevonden; liet metallisch ijzer,
dat in de natuur voorkomt, is grootendeels afkomstig van nieteoor-
^teenen, die van tijd tot tijd op onze planeet vallen.
Drie soorten van ijzei* worden in do nijverheid gebruikt; deze
onderscheiden zich zoowel door hun eigenschappen als door hun
scheikundige zamenstelling. Het mieed- of staa/ljzer is bijna zuiver
ijzer en bevat slechts een geringe hoeveelheid koolstof ; het fjletijzer
is een verbinding van ijzer met afwisselende hoeveelheden koolstof
en kiezel; het d(ial bevat minder koolstof dan gietijzer, maar meer
dan staatijzer.
Zuiver ijzer verkrijgt men als poeder door het oxyde in een stroom
waterstofgas te verhitten ; in een atmospheer van waterstof kan het
bewaard worden; zoodra het met de lucht in aanraking komt be-
gint het te gloeijen en verbrandt het tot oxyde. In zamenhangende
massa's verkrijgt men het door w^atei-stof ovei- verhit stikstofijzer,
Fe^ N, te leiden, waarbij ammoniak ontwijkt, of door het zuiverste
smeedijzer, bijv. klavierdraad, met ijzeroxyde in een gesloten kroes
aan een zeer hooge temperatiuu' bloot te stellen. Zuiver ijzer heeft
een soortelijk gewigt van 7,8 en een lichte, bijiui zilver-witte kleur;
het is week en tevens zeer vast, zoodat (!en draad van 2 streep dikte
eerst bij een belasting van ;^5Ü kilo breekt. Het zuivere metaal
kristalliseert in hexaëders (cubi) ; wordt goed smeedijzer in alle
rigtingen gelijkmatig gehamerd, tlau verkrijgt het een korrelig-
kristallijne breuk ; plet men het echter tot staven, dan wordt het dra-
dig en heeft het een hakige breukvlakte; hoe volkonu;ner de dradige
structuur van het smeedijzer is, hoe taaijer en dus hoe beter het is
voor technische doeleinden. Door lange, aanhoudende trillingen
wordt het taaije, vezelige ijzer weder broos en kristallijn, liet
plotseling breken van de assen van spoorwegwagens, waaiïloor
reeds dikwijls ongelukken veroorzaakt zijn, heeft zijn grond in deze
verandering.
Zuiver ijzer en smeedijzer smelten eerst bij een temperatuur, die
boven de 1500" ligt, maar voor dat zij smelten, worden zij week en
laten zich dan gemakkelijk onder den hamer bewerken en wellen.