Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
manoaanvehbindingkn. 185
Door gloeijing wordt Pyrolusiet ontleed in zuurstof en man-
gaanoxydule-oxyde:
8 MnO^ — Mn^O, O,.
De in den handel voorkomende bruinsteen, die voor de bereiding
van chloor en in de glasfabrieken gebruikt wordt, is een mengsel
van de in de natuur voorkomende mangaanoxyden, die allen chloor
rloen vrij worden, wanneer zij met zoutzuur verhit worden; hoe meer
iVrolusiet de bruinsteen bevat, lioe beter zij is, zoo als uit dc onder-
slaamlc vergelijkingen duidelijk blijkt:
Mug O, + 8 H Cl == 4 JI.. O -f- 3 Mn CI2 -f- Cl.,
.A[n O, + 4 FT Cl = 2 ll, O -H Mn CU -f- CU.
Mangaanznur en Ovarmangaaazuur. Gloeit men een mangaan-
oxyde met bijtende potaseh bij toetreding der lucht, dan verkrijg!
men een blaauw-groene massa, die bij toeyocging van een weinig
water een donker-groene oplossing geeft, waaruit zich bij verdam-
ping kristallen van K. Mn O^, afzetten, die met
Kaliumsulphaat en Kaliumchromaat isomorph zijn. — Mangaan-
znur is in vrijen toestand niet bekend; voegt men bij dc oplossing
van Kaliummanganaat een zuur, dan wordt de vloeistof purper-
rood, onder afscheiding van mangaandioxyde. Hetzelfde heeft
plaats, wamieer men dc groene oplossing sterk met water verdunt,
en daarom werd Kaliummanganaat vroeger Chamavleon minerale ge-
noemd. De roode oplossing bevat overmangaanzuur of een per-
manganaat :
3 K., Mn O, -h 4 H N O,
= 2 K Mn Ö, Mn O^ -h 4 K N O, + 2 H, O.
Kaliiimpermamjanaat, K !\TnO^, kristalliseert in donker-roode,
gliïisterendc kristallen, die isomorph zijn met Kaliumperchloraat.
Plengt men dit zout met sterk afgekoeld zwavelzuur, dan verkrijgt
men een donker-groene, zware vloeistof, die uit Mamjaanh^ptoxyde,
Mn, Op bestaat. Dit wordt door warmte spoedig ontleed, onder
vrijwording van zuurstof. Deze zuurstof bevat veel ozon ; zoodat men
zich gemakkelijk ozonhoudcnde lucht kan verschaffen door Kalium-
pei-manganaat met zwavelzuur in een flesch te mengen.
De manganaten en permanganaten geven een deel hunner zuur-
stof gemakkelijk af aan ligt oxydeerbare ligchamen, en worden
daarom in de laboratoria dikwijls gebndkt tot vernietiging van
organische stoffen, die in ontleding verkeeren, en als oxydatie-
middel. Ook voor huishoudelijk gebruik, bijv. voor het zuiveren
vau sponzen, enz., is een oplossing van Kaliumpermanganaat zeer
aan te bevelen.
De aanwezigheid van een mangaanverbinding kan men het best