Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEUBINDINGKN VAN ZINK- 181
kooloxyde ontwijkt, liet vrij geworden metaal gaat in damp over en
wordt in afgekoelde ontvangers verzameld.
Zink lieeft een blaauwaelitig-witte kleiir en een kristallijne breuk ;
bij de gewone tempcratiun* is het broos, bij ongeveer 130^ is het
echter smeedbaar en laat het zieh hamereu en walsen ; boven de
wordt het weer broos en kan (hm in een vijzel tot fijn poeder gestooten
woi'den. liet soortelijk gewigt van zink is ongev(3er 7 ; het smelt
bij 428"^ en gaat bij de rood-glo(!ihitt(i in dani]) ove,r; de damp ver-
brandt als zij met lucht in aanraking komt niet een helder licht-
gevende, groenachtige vlam tot zinkoxyde. Door drooge en ook door
vochtige lucht wordt zink bij de gewone temperatuur w^einig aangetast
en slechts aan de oppervlakte geo.\.ydeer(l, daarom wordt het dikwijls
in.den vorm van platen gebruikt; verder dient liet om ijzerblik door
een beschuttend bekleedsel te omgeven ; zulk verzinkt ijzer wordt
(jeyalvankeerd ijzer genoemd. In verdunde zuren lost zink gemak-
kelijk op onder ontwikkeling van waterstof; het vormt een bestand-
deel van veel belangrijke l(*g(^ringen. zooals messing (geel koper)
en nieuw-zilver.
Zinko.vi/Je, Zn O. is het eenigstc oxyde van dit metaal. Men
verkrijgt het door verbranding van zink in dc lucht, als een wit,
amorph poeder, dat bij vei'hitting geelachtig wordt, maar bijdie-
koeling zijn oorspronkelijke kleur weer aanneemt. Uit de oplos-
sing van (;en zinkzont praecipiteren de bijtende alkaliën '/jinkhg-
droxyde, Zn lig O^, als (.'cn wit poeder, dat door verhitting iu water
cn zinkoxyde ontleed wordt.
Zinkoxyde wordt tegenwoordig in groote hoeveelheden bereid en
onder den naam van zinkwit als verwstof gebruikt; daar het niet,
zooals loodwit, door zwavelwaterstof geel of bruin gekleurd wordt,
is het vooral voor scheikundige werkplaatsen bijzonder aan le
bevelen.
Zinkmlphaaf, Zn S + 7 H, O, is isomorph met Kngelsch
zout en onder den naam van zink-oï witte-vitriool ht\it\u\. Het
handelszout wordt gewoonlijk verkregen door roosting van zink-
blende en verdere oxydatie door dc zuurstof der lucht; door om-
kristalliseren kan lu't gemakkelijk zuiver verkregen worden.
Met de sidphaten der alkalimetalen vormt het een reeks van dub-
Ix^lzouten, evenals Magnesiumsulphaat.
Zinkcarhonaat, Zn (' O^^, komt als een der belangrijkste zinkertsen
onder den naam van Kalamijnsteen voor. Praecipiteert men een
oplossing van een zinkzout met ecu oplossing van Natriumcarbo-
naat, dan verkrijgt men een witten neerslag, die uit een mengsel
van zinkcarbonaat en zinkhydroxyde bestaat, terwijl een gedeelte van
httt koolzuur ontwijkt.