Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
180 ZINK.
nesiiirachloride achterblijft als een g'esinolten massa, die na bekoeling
kristallijn wordt, zeei* begeei'ig waterdamp uit de lucht aantrekt
en spoedig vervloeit.
Macpiesmmsulphaat kristalliseert in waterhoudende, rhombische
kristallen, die tot formide hebben Mg S -f- 7 Hg O, en onder
den naam van Bitter- of Tlyigehc.h zout bekend zijn. Dit zout komt
in verscheiden minerale wateren, de zoogenaanule Bitterwateren,
voor, en wordt in het groot door oplossen van Dolomiet of Magne-
siet in verdund zwavelzuur bereid. Het vormt met de sulphaten
der alkalimetalen dubbelzoiiten, doordat de laatste een molecule
kristalwater verplaatsen; de fornnde van het Kalium-dubbelzout
is : Mg S O, + K, S O, H- 6 H, O.
Maf/nesiiciifcarbonaat, MgCOy, komt voor als Magnesiet^ dat iso-
morph is met Kalkspaath. De koolziin? magnesia, die als geneesmiddel
wordt aangewend, is een mengsel van Magnesiumcarbonaat en
Magnesiumhydroxyde, (lat men verkrijgt door vci'menging van een
warme oplossing van bitterzout met Natriumcarbonaat, waarbij
koolstofdioxyde ontwijkt. Lost men deze koolzure magnesia op in
koolzinn'houdend water, (üi laat men de oplossing eenigen tijd rustig
staan, dan zetten zich kristallen af van Magnesiumcarbonaat.
De Magnesiumzo\iten komen in veel opzigten overeen met die der
aardalkalimetalen ; zij oiulerscheiden zich daarvan dooi' de oplosbaar-
heid van het sulphaat in water, en van het carbonaat in Ammonium-
chloride. Voegt men bij een Magnesiumzout salmiak, Natriuni-
phosphaat en annnoniak, (hm verkrijgt men een kristallijn praecipi-
taat van Mg (N H^) P ()_, (i lU ü ; deze verbinding (Magnesium-
ammoniumphosphaatj is een der moeijelijkst oplosbare zouten van
Magnesium; zij komt somtijds in het dierlijk ligchaam voor en
geeft aanleiding tot de vorming van blaassteenen.
zink o? zincum.
Atoomgewigt 65,2 = Zn.
Dit belangrijke metaal vindt men als sulphide (Zinkblende), als
carbonaat ^Kalamtjiisteen) en als oxyde (Rood-zinkerts), en kan uit
deze ertsen gemakkelijk afgescheiden woi'den; zij worden u. 1. door
i'oosting in aanraking met de lucht in zinkoxyde veranderd, dat
door verhitting met kool tot metaal gereduceerd wordt. Dooi' deze
gemakkelijke reduceerbaarheid onderscheidt het zink zich van het
Magnesium, waarmede het anders iu eigenschappen vcïcl overeen-
komt. De reductie van het geroosterde erts heeft in retorten plaats;