Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 BERYLLIUM.
ahiiïiinium-silicaat, dat de oppervlakte van het aardewerk met een
(hinne laag 1)edekt. Voor de gewone soorten van aardewerk ge-
brnikt men voor glazuur een gemakkelijk smeltbaar loodglas, veelal
met kleurstoffen gemengd. Wanneer het glazuur te veel lood be-
vat, dan kunnen dergelijke aarden pannen en potten schadelijk wor-
den voor de gezondheid, wanneer zij gebruikt worden voor de bei'ei-
ding van spijzen, die zuren bevatten of Avaar opzettelijk zuren bij-
gevoegd W-orden. Men kan dit onderzoeken door er eenigen tijd
azijn in te verwarmen ; deze mag daarna door zwavelwaterstof niet
bruin gekleurd worden. Het zoogenaamde em-ailglas, dat melkach-
tig wit is, wordt verkregen door tinoxyde of beenderaarde onder tle
glasmassa te mengen; men gebruikt dit bijv. voor de wijzerplaten
van klokken en horologies.
Het echte blaauwe porcelein wordt onder het glazuur met kobalt-
oxyde beschilderd ; dit oxyde is namelijk zoo weinig vlugtig, dat
het de temperatuur van den porcelein-oven kan verdragen; dit is
niet het geval met de andere metaaloxyden, die daarom later nu^t
een gemakkelijk smeltbare glasmassa op de voorwerpen worden g(;-
bragt.
De blaauwe kleurstof, die bekend is onder den naam van TJltroma-
ripi, verkrijgt men door een mengsel van Kaoline, gecalcineerde soda,^
zwavel en houtskool te verhitten; zij bevat een Natrinm-aluminium-
silicaat, verbonden met een sulphide vau Natrium en sporen van
ijzer; verdunde zuren ontleden deze kleurstof onder ontwikkeling
van zwavelwaterstof en afscheiding van zwavel en kiezelzuur. De-
zelfde verbinding vindt men ook in de natuur als een zeldzaam mi-
neraal, dat den naam van Lazunrsteea draagt.
BERYLLIUM.
.\toomgcwigt 9,3 = Be.
Dit metaal komt in eenige mineralen voor, vooral in het Ben/U,
Al Be^l^^'^' ^^^^ variëteit van Eeryll is het Smaragd, dat zijn
schoone, groene kleur aan een kleine hoeveelheid chroomoxyde ver-
schuldigd is. De zouten van l^eryllium zijn gekenmerkt door een
zoeten smaak.
De overige aardmetalen komen slechts in enkele, zeldzame mine-
ralen voor en zijn niet belangrijk.