Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
porcrle in.
177
Bolieewfirft f/las.
Zuiver zand......100 d.
Gezuiverde potaseh ... 3f> ,,
Krijt....................8 „
Rruiusteeu..............,,
Glasscherven............40 ..
WntffloH.
ZuivTer zand.......100 d.
Menie.......... 20 ,,
Geziiiverde potaseh ... 40 „
Salpeter......... 2 ,,
Glasscherven . . . 50 —100 ,,
Gekleurde (flazeu vei'krijgt men door kleine hoeveelheden me-
taaloxyden in gesmolten glas op te lossen. Zoo heeft het groene
vensterglas zijn kleur te danken aan ijzeroxydule : de oxyden van
mangaan kleuren het glas violet.
Om zuiver wit glas te. verkrijg'en, voegt men een weinig bruin-
steen toe; het is namelijk zeer moeijelijk om geheel ijzem'ije mate-
rialen te verkrijgen, en het glas zou groenachtig gekleurd zijn, wan-
neer deze tint niet door het complementaire violet, dat door den
bruinsteen verkregcni wordt, werd opgeheven. Met hetzelfde doel
voegt men arsenikoxyde toe, dat het ijzeroxydule hooger oxydeert
en daardoor de groene kleur in een lieht-gele tint verandert.
Onechte edelgesteenten maakt men uit ligt smeltbaar, sterk glin-
sterend en lichtbrekend loodglas; kobaltoxyde kleiirt dit blaauw als
Saphier, ijzeroxyd«; geel als Topjins. koperoxy(bde robijn-rood,
chroomoxvde smaraifd-ffi'oen, enz.
Porcelein en aardewerk bestaan uit
een meer of minder zuiver Almniniumsilicaat
gebrande
voorwerpen met (;en
glazuur.
klei, zij zijn dus
veelal worden de
hooge temperatuur
sterker te maken,
nnni de zuiverste,
dat is een bij
smeltbaar glas, overdekt, om ze waterdigt vu
Voor de fijnere soorteji van porcelein gebruikt
witte Kaoline, waaronder men poeder van Vehispaath en dikwijls
ook wat krijt en fijn wit zand mengt : de gebrande voorwerpen wor-
den met een glazu\ir van Veldspjiath bedekt, door ze in water te
dompelen, waarin tijn poeder van Veldspaath gesuspendeerd is:
de poreuse massa zuigt het vocht op, en bedekt zich met een laagje
van het poeder, dat, na droogen, door op nieuw te branden ver-
glaasd wordt. Porceleinen vaten worden bij scheikundige proeven
dikwijls gebruikt, omdat hmi glazuur door de meeste stoffen niet
wordt aangetast; terwijl glas, vooral wanneer de oppervlakte niet
volkomen glad is, niet geheel onoplosbaar is iu water van hooge
temperatuur, en door sterke loogen wordt aangetast.
Het Iveulsche aardewerk, dat uit minder zuivere klei, bij lager
temperatuui- dan porcelein gebrand wordt, bedekt men met een
glazuur door in den ovt:u keukenzout te werpen; dit vei'dampt bij
(lie hooge temperatuur en wordt in aanraking met klei en water-
damp ontleed; er vormt zich zoutzuur en een smeltbaar Natrium-