Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
176 olas,
CTlaa. PorceJelu m Aanhv^erk.
De silicaten der alkaliën zijn doorzigtig en in water oplosbaar :
die der aard-alkaliën zijn onoplosbaar; zij worden bij bekoeling
kristallijn en door zuren ontleed; een mengsel van beide soorten
echter, \\ ordt noch door water, noch door zuren aangetast, is
amorph en wordt ///rrv genoemd.
De verschillende soorten van glas, die in den handel voorkomen,
hebben niet dezelfde scheikundige zamenstelling, en bezitten dien
ten gevolge verschillende eigenschappen. Men onderscheidt :
1. SodagluH, dat uit Natrium- en Calciumsilicaat bestaat en voor
vensterglas, tlessehen, scheikundige toestellen, enz. wordt gebruikt.
'2. Polo .se/ff/las of ßoheemxc/i (jla^i^ dat Kalium bevat in plaats
van Natrium; dit is moeijelijker smeltbaar dan het voorgaande, en
wordt tot luxe-artikelen en tot chemische apparaten, die gloeihitte
moeten verdragen, bijv. verbrandingsbuizen, verwerkt.
3. Loofh/la-s of FHntf/lafs bevat Kalium- en loodsilieaten : het be-
zit een hoog soortelijk gewigt, is gemakkelijk smeltbaar en sterk
lichtbrekencl; men maakt (U' optische glazen en voorwerpen van
weelde (kristal) van ; in Engeland bestaat het glaswerk voor huis-
houdelijk gebruik in den regel uit dit mengsel.
4. Geu'oou' (jroi'n ijlan is een onzuivtn* mengsel van silicaten vau
Natrium, Cahuum, Abuninium, ijzer, enz. ; het wordt gebruikt voor
voorwerpen, bij welke het noch op fijnheid, noch op kleur van het
glas aankomt, bijv. wijnHesschen. enz.
Het maken der fijnere soorten van glas vereischt zoowel een zorg-
vuldige keuze van de groudstotfen, als naauwlettendheid bij de be-
reiding; gewoonlijk voegt men bij het mengsel een vi(;rde of de
helft van ziju gewigt glasscherven van dezelfde soort.
De glazen voorw(!rpen moeten, wanneer zij gereed zijn. zeer lang-
zaam in bijzonder daartoe ingerigte ovens afgekoeld worden; snel afge-
koeld glas is zeer broos; de oorzaak daarvan is, dat de afzonderlijke
deeltjes zieh bij de spot^dige bekoeling onregelmatig zamentrekken
en in een zekere spanning blijven verkeeren.
De volgende tabel geeft de zamenstelling op van verschillende
mengsels, waaruit de onderscheiden soorten van glas bereid worden :
rcuMerf/UtH. Spief/elf/la-s.
Witzand........100 d. Zuiverzand.......100 d.
Kalk....................,, Kalk . . ,....... 5 ,,
Gecalcineerde soda ... :24 ,, Gecalcineerde soda . . . 35 ,,
Glauberzout..............12 Arseniktrioxyde..........'/s
Arseniktrioxyde..........,, Glasscherven......100 „
Glasscherven......100 ,,