Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
aluin. 175
kolen, en ijzerkies, FeS.^, bevat ; door roosting wordt de laatste ver-
binding geoxydeerd, en doet, Avanneer zij bij minwezigheid van wa-
ter aan de lucht is blootgesteld, zwavelzuur vrij worden, dat het
Aluminiumsilicaat ontleedt. Door uitloogcn van dv. massa verkrijgt
men een geconcentreerde oplossing van Aluminiumsulphaat; voegt
men daarbij een oplossing van een Kaliumzout, dan ontstaat ter-
stotul een tijn, kristallijn praecipitaat van aluin (aluinmeel), dat
door afwassclien met koud water en omkristalliseren gezuiverd kan
worden. In de nabijheid van Rome vindt men den Mnmdem, een
mineraal, dat uit een verbinding van Kaliumabiin met Alumi-
niiunhydroxyde bestaat; na zacht gegloeid en met water uitgeloogd
te zijn, levert dit de zoogenaamde /nibische of rov^ijnsche aluin, die
zeer zuiver is. In plaats van Kaliumabiin gebruikt men tegen-
woordig veelal de Aminoniumaluin4-8 0^ -j- 24 H^ O, die
in het groot bereid wordt door geroosterde, koolhoudende leijen
met verdund zwavelzuur te verwarmen, en in de oplossing (len
damp van het ammoniakwater der gasfabrieken te leiden.
Men kent een reeks van zouten, die denzelfden kristalvorm eu
een overeenkomstige zamenstelling bezitten als de aluin, maar die,
in plaats van Aluminium, de isomorphe metalen ijzer, chroom of
mangaan bevatten ; men heeft aan deze verbindingen ook den naam
van aluinen gegeven. Zijn er verschillende soorten van aluin in
dezelfde oplossing aanwezig, dan verkrijgt men kristallen, die uit een
mengsel daarvan bestaan, zoodat zij door kristallisatie niet van
elkander kunnen gescheiden worden.
De verschillende soorten van klei zijn meer of minder zuivere, w^a-
terhoudende AluminiumuUcateny die door verwering van Veldspaath
en dergelijke mineralen ontstaan zijn. De formule van Veldspaath
3 Si /
is: j^ij^j bij verwering van dit mineraal vormen zich oplos-
bare Kaliumzouten, die door water worden weggespoebl, terwijl klei
achter blijft. De zuiverste klei is de porceleinaarde of Kaoline;
deze is vrij van ijzer en van organische stoffen, die in de gewone
klei nooit ontbreken. Met Veldspaath overeenkomende dubbel-
silicaten van Aluminium en de alkali- en aardmetalen treden zeer
dikwijls op als schoon gekristalliseerde mineralen, bijv. Granaat,
Idokraas, Glimmer, enz. Eenige in de natuur voorkomende silicaten,
zoo als Stilbiet en Analciem, bevatten kristalwater en worden zeo-
lithen genoemd.
De oplosbare Aluminiumzouten zijn daardoor gekenmerkt, dat zij
met ammoniak een neerslag geven, die in overmaat van het pi-aeci-
piteermiddel niet oplosbaar is, w^el echter in soclaloog. Verhit men een
Aluminiumverbinding, die met een oplossing van een kobaltzout be-
vochtigd is, op kool voor de blaasbnis, dan kleurt zij zich fraai blaauw.