Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 74 ALUMINIÜMVKRBJNDINGEN.
/.eer hard mineraal, dat tot soortelijk "ewigt heeft 3,9; de geklem'de
variëteiten dragen den naam van Saphier (blaauw) en Robijn (rood);
de onzuivere Korund, de Amaril, Avordt veel als slijp- en polijst-
middel gebruikt. Voegt men annnoniak bij een oplossing van een
Aluminiumzout, dan krijgt men een witten, geleiaehtigen neerslag
van Aluminiumhydroxyde, Og, die door sterke verhitting, on-
der verlies van water, overgaat in een wit poeder, dat uit aluinaarde,
bestaat.
Zuivere aluinaarde smelt slechts in (hj knalgasvlam ; in gesmolten
toestand wordt zij door zuren in het geheel niet, als amorph poeder
slechts langzaam aangetast; het hydroxyde daarentegen lost gemak-
kelijk op, zooweel in verdunde zuren, als in potaseh- en sodaloog.
Aluinaarde is een zwakke basis ; de oplossingen der zouten reage-
ren zuur, en bezitten een zoetachtigen en zamentrekkenden smaak ;
zij worden in de verwerij en katoendrukkcrij veelvuldig als bijtmid-
del aangewend, daar de ahünaarde het vtn-mogen bezit, om met veel
organische kleurstoffen onoplosbare verbiïulingeu (lakvcrwen) tc
vormen, die zich, wanneer zij in de poriën vau het goed zijn vast-
gelegd, door wasschen niet laten verwijderen.
JluminiHmchioride, Al^ CI^, verki'ijgt men door verhitting van
een innig mengsel van kool cn aluinaarde in een stroom van chloor-
gas, als een witte, vlugtigc, kristallijne massa, die aan de lucht
spo(;dig vochtig wordt.
Kveneens gedragen zich de verbindingen met broom, jood en
fluoor. Alumininm-natriumflnoride, Al^ Plg -f 6 Na PI, komt als
mineraal, onder den naam van Kryolieth, in groote hoeveelheden in
Groenland voor, en kan in plaats van het chloride voor dc bereiding
van het metaal gebruikt worden.
.llffmiuiiimt^nlphaal, AU (S Oj^, wordt in het groot gemaakt door
verhitting van zuivere klei (Kaoline) met geconcentreerd zwavel-
zuur : het wordt in plaats van aluin in de verwerij gebruikt: het in
den handel voorkomende zout bevat kiezelzuur en andere, uit de
klei afkomstige, inmengselen. Alet Kaliumsulphaat en Annnonium-
sulphaat vormt het dubbel-zouten, die onder (len naam van alidneu
bekend zijn. Deze zijn de eenige zouten van het Aluminium, die
goed kristalliseren en dus gemakkelijk zuiver kunnen verkregen
woi'deu; het A'erschil in oplosbaarheid van deze zouten in warm en
in koud water is zeer groot.
De Kalimmlniu, | 4 S O^ 4-24 H., ü kristalliseert iu groote
reguliere octaëders; in Duitschland wordt zij hoofdzakelijk ge-
maakt uit Alainlei, een leiachtige kleistcen, die steenkolen of bruin-