Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
staan. Deze zuurstof is afkomstig van het koolzuur (kooistofdi-
oxyde, een verbinding van koolstof' met zuurstof), dat door de
bladeren opgenomen wordt; de koolstof van deze verbinding wordt
door de plantedeelen onder den invloed van het licht vastgelegd,
terwijl de zuurstof grootendeels gjisvonnig ontwijkt. Dit ver-
schijnsel heeft in dc levende plant voortdurend plaats.
Het in de lucht aanwezige koolzuur is afkomstig van de verbran-
ding koolstofhoudende stotfen (hout, turf, steenkolen), van het
adendialingsproees der dieren, enz. Uij iu;t inademen treedt er
lucht in (hf longen van het dier, het biotul neemt de zuurstof daar-
uit op en geeft daarentegen koolzuur af; de uitgeademde lucht moet
dus koolzuur bevatten. Dt^ werking der zuurstof op het dierlijk
organisme is een oxydatieproces (verbranding zonder vuurverschijn-
selenj, zooals uit de volgende proef blijkt. Krengt men in een
tlesch, in welke men een stuk houtskool of een koolstofhoudende
zelfstandigheid, bijv. hout of Avas, in zuurstof verbrand heeft, hel-
der kalkwater en schudt men, dan wordt de vlo(;istof troebel, door-
dat het koolzuur zich nuit de kalk tot een in water onoplosbare ver-
binding fCalciumcarbonaat of koolzure kalk) vereenigt: hetzelfde
verschijnsel treedt nu op, wanneer men door middel van een glazen
buis lucht uit de longen in kalkwater bhiast. De zuurstof, die door
het bloed wordt opgenomen, vej'bindt zich met een (U'cl der koolstof
van het ligehaam en deze oxydatie is dc bron van de dierlijke warmte;
de temp(!ratuur van het bloed is hooger dan (lie der omgeving.
Zoodra dit chemische proces ophoudt, treedt de dood in en de tetn-
peratuur van het ligehaam daalt tot die der omgeving.
llood-kwikoxyde wordt bij verhitting ontleed in zijne eenvoudig-
ste bestanddeelen, kwik en zuurstof: zulk een ontleding van een
verbinding in haar elenuiuten noemt men anali/st\ Gaat men daar-
bij uit van een bepaald gewigt en zoekt men de hoeveelheden in ge-
wigt van de afzonderlijke bestanddeelen, dan heeft men een qmnti-
(alice auah/se gemaakt. Hel opbouwen van scheikundige verbin-
dingen uit de elementen wordt -v/utkese genoemd. Door synthese
hebben wij reetls gevonden, dat kopersulphide uit koper en zwavel
bestaat.
Uit de quajititative bepaling van de zamenstelling van alle
flTc^'^^i'^ scheikundige verbin^^ is gebleken, dat iedere verbinding altijd
^ naauwkeurig dezelfde zamenstelling heeft; met andere woorden, dat
zij de elementen, waaruit zij is opgebouwd, altijd juist in dezelfde,
onveranderlijke verhouding bevat,
llood-kwikoxyde bestaat uit :
Zuurstof 16 gevvigtsdeelen
Kwik . . 200