Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 BARYWM.
BARYUM,
Atoonigcwigt 137 = It.n.
iUryum wordt, even als Strontium, iu de uatuur gevonden als
sulphaat of Zwaarspaath^ eu als earbonaat of fVitJierkt; het metaal
is nog weinig bekend; men verkrijgt het als een onsmeltbaar poeder,
op dezelfde wijze als de vroeger genoemde metalen van deze groep,
waarmede het in eigenschappen veel overeenkomt.
Barymnmonoxyde of 'Baryt, Ba O, wordt op overeenkomstige
■wijze als strontiaan, door gloeijing van Baryumnitraat verkregen;
het is een poreuse, grijze massa, die zich met w^ater, onder vrijwor-
ding van veel warmte, verbindt, en Baryumhydroxyde vormt,
Ba H^ Og, een wit poeder, dat bij gloeihitte smelt zonder water tc
verliezen. Baryumhydroxyde lost in kokend water goed op, en
kristalliseert uit die oplossing iu groote, waterhoudende kristallen,
Ba H., O^ -1-8 H. O; de oplossing is bijtend en reageert sterk
alkalisch.
Barytmidioxydv. Ba O.. Verhit men bai'yt in een stroom zuurstof
tot SOO"^—400®, dan neemt het l atoom zuurstof op, en vormt
Bai-yumdioxyde; bij sterker vei-hitting wordt deze verbinding ech-
ter weder ontleed in zuurstof en baryt. Men heeft voorgeslagen
om van deze eigenschap vau het Baryiunoxyde partij te trekken,
ten einde zuurstof in het groot uit de lucht af te scheiden, door
namelijk, zoodra het dioxyde ontleed is, de temperatuur spoedig te
verlagen en lucht over het oxyde te leiden, om dit weder 'm dioxyde
te veranderen, dat men vervolgens op nieuw door gloeijing kan ont-
leden. De proeven, die men in het werk gesteld heeft, hebben
echter niet het gewenschte resultaat opgelcv(?rd, daar bij de veel-
vuldige herhaling van deze ontleding, de vorming van dioxyde van
lieverlede langzamer en meer onvolkomen plaats had.
Baryumdioxydt! bezit geen basische eigenschappen ; met zuren
ontwikkelt het zuurstof of vormt waterstofdioxyde.
Harynhiddorlde, Ba CU, is liet belangrijkste Baryumzout ; hel
wordt verkregen door Witheriet in zoutzuur op te lossen, cn de op-
lossing te laten kristalliseren. D(; kristallen bevatten water en
hebben tot formule BaClg + '1 ll^ O : iu dv laboratoria wordt dit
zout veelvuldig gebruikt als herkenningsmiddel voor sulphaten.
Harymmidphaat, Ba 8 0^, dat als mineraal den naam van Zwaar-
spaath draagt, heeft een zeer groot soortelijk gewigt, namelijk
(vandaar zijn naam), en is een dej- meest onoplosbare zouten : het