Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
STRONTIUM. 171
De phosphalen van Caleium werden reeds in het hoofdstuli. over
phosphorus besproken. Een bekend, zeer fraai gekristalliseerd mine-
raal is Jpaüet, Ca. jpi^ ; ongekristalliseerd komt het als Phox-
pkoriel in Spanje in belangrijke hoeveelheden voor, en wordt, even-
als andere phosphaten, die in de natuur voorkomen, voor meststof
gebruikt, om den bodem het voor de planten noodzakelijke phosphor-
zuur te verschaffen.
De vlugtige Calciumvcrbiiulingen kleuren de vlam geel-rood; de
Calciumvlam geeft een eigenaardig spectriun, dat uit oranje en
groene strepen bestaat; door middel daarvan kan men de aanwezig-
heid van Calcium gemakkelijk aantoonen.
STRONTIUM.
Atuumgewigt 87.5 = Sr.
Dit element is niet zeer verspreid en komt hoofdzakelijk in eenige
mineralen voor; als carbonaat in Stronüauiet, m als sulphaat in
Coeledien. Het water der zee en van eenige bronnen bevat eveneens
zeer kleine hoeveelheden van Strontiumverbindingeu.
Het metaal kan door elektrolyse van het gesmolten cliloride ver-
kregen worden; het is geelachtig-wit, heeft een soortelijk gewigt
van 2.54, cn komt in eigenschappen zeer veel overeen met Calcium.
Stront 'umioxyde of Sironüaan, Sr O, verkrijgt men door gloeijing
van Strontiumnitraat; het verbindt zich onder sterke verhitting met
water tot Strontiumhydroxyde, Sr H., O^, dat even, als de ge-
blusehte kalk, door gloeijing zijn water weer verliest. In warm
water is het tamelijk oplosbaar ; daaruit kristalliseert het bij bekoe-
ling als hydraat, Sr Hg Og + 8 H.^ O ; de oplossing is sterk alkalisch
en bijtend.
Voor de bereiding van Strontiumzouten gebruikt men het Stron-
tianiet; door dit op te lossen in salpeterzuur verkrijgt men SérouHtw/-
Sr N2 Og, dat in de vuurwerkmakerij veelvuldig gebruikt
wordt; de vlugtige Strontiumverbindingcn hebben namelijk dc
eigenschap om de vlam schoon karmijn-rood te kleuren ; het spec-
trum daarvan is gekenmerkt door een oranje, eenige roode en een
blaauwe streep.