Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
17ü CALCIÜMVERBINDINGKN.
worden, daar liet gips niet neerslaat; men noemt het daarom per-
manent hard. Voegt men er eeliter een weinig Natriumcarbonaat
bij, dan ontstaat onoplosbaar Caleiumcarbonaat en Natriumsulphaat.
Door zachte verhitting verliest het gips zijn water; het gebrande
gips verbindt zich echter weder met 3 moleculen, wanneer men het
met water bevochtigt, en wordt na korten tijd hard; van deze eigen-
schap heeft men partij getrokken om afdrukken, beelden, enz. vau
gips te maken. Deze voorwerpen mogen echter niet aan regen
worden blootgesteld, tenzij zij met een beschuttende laag beclekt
zijn; ten einde deze te verkrijgen worden zij met spermaceti (oen
vetsoort uit den kop vau den Potvisch) of met witte zeep iuge-
sm(!erd, waardoor onoplosbare kalkzeep ontstaat; ook waterglas kan
voor dit doel gebruikt worden.
Calciumchloride, Ca Cl,, bereidt men door oplossing van krijt of
marmer in zoutzuur; wordt de oplossing tot sii'oop-dikte inge-
dampt, dan zetten zich bij bekoeling groote, naaldvormige kristallen
af van de formule Ca Cl -f- 6 H^ O, die uit de lucht spoedig water
aantrekken en vervloeijen. Bij verhitting veranderen zij onder ver-
lies van water in een poreuse massa, Ca Clg 2 H, O, die even-
eens zeer begeerig vocht aantrekt, en als middel om gassen en vloei-
stoffen te droogen dikwijls wordt aangewend. Verhit men deze
stof sterker, dan ontwijkt al het water; de massa smelt en wordt bij
bekoeling kristallijn vast.
Chloorkalk is een mengsel van Calciumchloride, Calcinmhvpo-
chloriet en water; meestal bevat het ook meer of minder Calcium-
hydraat en carbonaat; de bereiding werd reeds vroeger vermeld ; het
bestaat uit een wit poeder, dat naar chloor riekt. Verhit men een
heldere oplossing van deze stof met een kleine hoeveelheid kobalt-
o.tyde, dan heeft er een aanhoudende ontwikkeling van zuurstof
plaats, en al het hypochloriet wordt in Calciumchloride veranderd;
dezelfde werking oefenen ook andere oxyden uit, zoo als die van
ijzer, mangaan, koper, enz. Zij berust daarop, dat zich onder op-
name van zuurstof hooger oxyden der metalen vormen, die echter
zeer onbestendig zijn, en weer ontleed worden in zimrstof cn het
lager oxyde, dat nu wederom zuurstof aan het hypochloriet onttrekt.
De oxyden dienen dus in zekeren zin als zuurstofdragers; waar-
schijnlijk berust hun werking bij de bereiding van zuurstof uit Ka-
liumchloraat (zie bl. 11) op dezelfde oorzaak.
Calcimnjinoride of Floeinpaalh, (JaFlj, komt als mineraal in groot(^,
dobbelsteeuvormige, dikwijls schoon gekleurde kristallen voor, en
wordt gevonden in Saksen, Boheme, in den Hartz, in Engeland, enz.
]?ehalve voor de bereiding van lluoorwaterstof, II Fl, dient het als
vloeimiddel bij smeltingsprocessen.