Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CALClUMVKRBINDlNüEiN.
169
Kig 51
Kif;. 53.
In zuiver water is Calciumcarbonaat zoo goed als onoplosbaar,
in koolzuurhoudend water lost het echter op; het water, dat uit
een kalkhoudenden bodem verkregen wordt, bevat altijd Calcium-
carbonaat in dien vorm ; wordt dit aan de lucht blootgesteld, dan
ontwijkt er koolzuur, en de koolzure kalk slaat weer neer ; hierop
berust de vorming van druipäeen, dien men in veel holen aantreft;
hetzelfde heeft bij koking plaats, waarbij zieh het carbonaat, vooral
wanneer het met gips gemengd is, als harde, kristallijne korsten
tegen de wanden van het vat afzet, en den zoogenaamden ketehteeu
vormt. Om het optreden van ketelsteen, die voor stoomketels
hoogst nadeelig en zelfs gevaarlijk is, te verhinderen, het^ft men ver-
schillende middelen voorgeslagen; het best is om een vijver te gra-
ven, en het water daarin eenigen tijd aan de lueht bloot te stellen,
voor dat het in den ketel komt; somtijds voegt men salmiak bij het
water, waardoor oplosbaar Calciumchloride en vlugtig Ammonium-
carbonaat ontstaan; de dampen van het laatste zout werken echter
nadeelig op de cilinders en de zuigers van de stoommachine. Wa-
ter, dat kalkzouten houdt opgelost, wordt hard water genoemd; hel
is niet geschikt om mee te wasschen, daar het met zeep geen schuim
geeft, aangezien zich onoplosbare kalkzeep vormt. Bevat het. water
alleen Qaïcmmcarbonaat, dan kan het door koken, of door toevoe-
ging van een weinig kalkmelk, wa;irdoor het vrije koolzuui- gebon-
den wordt, zacht gemaakt worden.
irt.
Üalviuiusittphaat, Ca S ü^, komt voor als een mineraal, dat .hih//-
dri(ff'genoemd wordt; met water verbonden vormt het het Gipn,
Ca S O^ + 2 IL O, dat dikwijls in monoklinische kristallen als
Mariagtai, en kristallijn als Alhad optreedt.
Gips is in 440 d. water oplosbaar en in de meeste bronwateren
aanwezig; gipshoudend water kan door koken niet zacht gemaakt