Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
xüurstof. 11
Door het kaliuinehloraat met een weinig mangaandioxyde (bruin-
steen) te mengen, heeft de gasontwikkeling sneller en bij lager
temperatuur plaats ; dezelfde werking kan ook verkregen worden
door koperoxyde of ijzeroxyde : deze oxyden ondergaan hierbij
geen waarneembare verandering.
Alle enkelvoudige stoffen, met uitzondering van Fluorium, ver-
binden zich met zuurstof ; deze verbindingen worden uxydmi, en
het daarbij plaats hebbende verschijnsel wordt oxydatie genoemd.
Heeft de oxydatie van <>eu ligehaam snel plaats, dan treden er ge-
woonlijk vuur- en lichtverschijnselen bij op. Alle brandbare lig-
charneu verbranden in zuurstof met verhoogden glans, en die stof-
fen, welke in aanraking met de lucht, dat is verdunde zuurstof,
slechts moeijelijk verbranden, zooals ijzer, doen dit iu zuivere zuur-
stof gemakkelijk. Een glimmende zwavelstok en een kaars, wier
pit nog gloeit, ontvlammen in dit gas oogenblikkelijk ; zwavel ver-
i)randt daarin met een schoon blaauw licht en phosphorus met zulk
een verblindenden glans, dat die met het licht der zon kan verge-
leken worden.
Brengt men in de tlesscïhen, waarin deze proeven hebben plaats
gehad, een weinig water en schudt men, dan lossen de oxyden, die
ontstaan zijn, daarin op ; deze oplossingen bezitten een zuren smaak
en hebben de eigenschap om blaauw lakmoespapier rood te kleuren.
Ten gevolge vau deze eigenschap gaf Lavoisieu aan dit element
den naam van Od-ygeuitim, welke Grieksehe benaming in onze taal
door het woord zuurdof wordt terug gegeven.
Om de verbranding van ijzer in zuurstof te laten zien, bevestigt
men aan het einde van een horologieveer, die uitgegloeid en in een
spiraal gebogen is, een stukje zwam ; vervolgens steekt men dit
zwam aan en hangt het met de horologieveer snel in de flesch met
zuurstof. Het oxyde, dat bij de verbranding van het ijzer ontstaat,
smelt door de vrijwordende warmte en valt in droppels, die som-
tijds in den bodem van de flesch vast smcllen, naar beneden.
Voor de bereiding van zuurstof kan men nog van veel andere
verbindingen gebruik maken ; wanneer men groote hoeveelheden
noodig heeft, dan bereidt men ze door het bekende mineraal bruinsteen
(mangaandioxyde) in een ijzeren flesch aan sterke hitte bloot te stellen;
in den hals van de flesch wordt een geweerloop luchtdigt bevestigd,
liet zuivere mineraal levert op die wijze 13,2 procent zuurstofgas.
Andere methoden om zuurstof te maken zullen later vermeld
worden, wanneer wij handelen over de verbindingen, die daarvoor
gebruikt worden (Baryumdioxyde, Kaliumdichromaat, enz.).
Brengt men groenit plante'deelen, bijv. iiladeren, in een flesch
van wit glas, vult men deze met koolzuurhoudend water (selters
water) en stelt ze vervolgens aan het zonlicht bloot, dan ziet
men weldra gasbelletjes opstijgen, welke uit zuivere ziuirstof be-