Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
168 CALCIUM VKEBINDINGKN.
trolyse vau het gesmolten chloride, of dooi' verhitting vau het jodide
met Natrium, als een lieht-geel metaal, dat een soortelijk gewigt heeft
van 1,58. Aan de lucht oxydeert het zich spoedig, zoodat het,
evenals Kalium en Natrium, ontler petroleum bewaai'd moet worden.
Er is maar een oxyde van het Calcium bekend :
Calciumoxyde of Kalk, Ca Ü ; dit verkiüjgt meu in zuiveren toe-
stand door gloeijing van zuiver Calciumcarbonaat, bijv. wit manner;
in het groot bereidt men het door branden van gewonen kalksteen
in kalkovens.
Kalk is een brooze, witte, onsmeltbare stof, die zich met water,
ouder vrijwording van veel warmte, verbindt, eu daardoor overgaat
in een wit poeder, dat uit CalcinrnJiydroxyde, CaH, Oj, oi gebluschte
kalk bestaat. 1 deel Calciumhydroxyde lost in 730 deelen koud
en in 1300 deelen kokend water op ; de oplossing, die meu kalkwa-
ter noemt, reageert alkalisch. De gebluschte kalk wordt door
gloeijing weder ontleed in kalk en water; zij trekt zeer begeerig
koolzuur uit de lucht aan, op welke eigensehap gedeeltelijk het vast
worden van den mortel berust; daar deze ook zand bevat, ontstaat
op den langen duur tevens Calciumsilicaat, dat de vastheid van den
mortel verhoogt; vandaar dat oud metselwerk zoo moeijelijk is af
te breken. Hydraulische mortel oï cement verkrijgt men door zacht
branden vau klei- en kiezelhoudenden kalksteen ; men gebi'uikt deze
vooral voor het metselen onder water, daar zij met water in aanra-
king hard wordt, omdat zieh dan Calcium- en Aluminiumsilicaten
vormen. /(t'-^ri/^^r^ '
Kalk wordt dikwijls gebruiktltm den bodem lè verbeteren ; haar
werking berust daarop, dat zij in zware kleibodems de silicaten ont-
leedt en Kaliumverbindingen vrij maakt, welke dan door de planten
kunnen worden opgenomen; buitendien werkt zij ontledend op
organische stoffen, en veroorzaakt dus een snellere verrotting van
wortels en andere overblijfselen van planten, wanneer deze iu groote
hoeveelheden in den bodem aanwezig zijn.
6'afc<«/«ca/'/;o«ffa/(koolzure kalkj, Ca C O3, vormt geheele berg-
ketens, en treedt iu verschillende vormen, als kalksteen, marmer,
krijt, enz., op; met Magnesiumcarbonaat verbonden vormt het de
Dolomiet. Veel van deze dikke lagen vau Calciumcarbonaat, bijv. het
krijt, bestaan uit overblijfselen van kleine zeedieren. Het anorga-
nisch bestanddeel der cijerschaleu en der schelpen, evenals van de
koraaldieren, die in den Stillen Oceaan geheele groepen van eilan-
den opgebouwd hebben, is hoofdzakelijk Calciumcarbonaat. In
rhomboëders gekristalliseerd vormt het den Kalkspaath, fig. 52;
terwijl Arragoniet bestaat uit rhombische kristallen, tig. 53 ; Cal-
ciumcarbonaat is dus dimorph,