Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
166 ammomumverbindingen.
alkalische aarden. Alle Litliiumvcrhindingen kleuren de vlam
prachtig karmijn-rood; het spectrum daarvan bestaat uit een hel-
dere, roode streep.
ammoniumverbindingen.
Ammoniak, N Hg, verbindt zich onmiddelijk met alle zuren, en
vormt een reeks van zouten, die zeer veel overeenkomen met de
overeenkomstige Jvaliumverbiiulingen; ook zijn zij daarmede
isomórph. In deze zouten neemt men de atoomgroep Amnioniiim,
NHj, aan ; deze speelt de rol van een zamengesteld, univalent radi-
kaal, dat iu verbinding de metalen kan vervangen, zooals idt de vol-
gende voorbeelden blijkt:
Kalium chloride K Cl — Ammoniumchloride N H^ (;i
Kaliumsulphaat S O^ — Ammoniumsulphaat ^ pj^j S O,
, , 1 1-j Kj t, Ammoniumhvdro- N H. / „
Kahumhydrosulplnde b _
Brengt men Natriiuuamalgama in een oplossing van Ammonium-
cliloride, dan ontstaat Natriumehloridc en Ammoniumamalgama;
een ligte, poreuse massa, die metaalglans bezit, en op water drijft.
Na ccnigen tijd wordt dit amalgama weder ontleed in kwik, water-
stof cn ammoniak.
Oiuler hooge drukking verbindt ammoniak zieh met Kalium tot
een donker-roode vloeistof, die men kan beschouwen als Ammonium,
waarin waterstof door Kalium vervangen is, N; zoodra de druk
ophoiult wordt deze verbinding weder ontleed. Voegt men bij dit
Kalium ammonium Ammoniumchloride, dan ontstaat een blaauwe
vloeistof, die men gehouden heeft voor het vrije radikaal Ammo-
nium, maar die waai'schijnlijk een mengsel is van Ammonium en
ammoniak :
NCl + N H, K = N II, -h NII3 + K VA.
Reeds bij een temperatuur van 15" wordt zij ontleed iu ammoniak
cn waterstof.
.immoniumcMoride of Sahnmk, N 11, Cl. Dit zout wordt tegen-
woordig in het groot bereid door het ammoniakwater der gasfabrie-
ken met zoutzuur te verzadigen, en hetgeen na verdamping achter-
blijft te sublimeren, om het van teerachtige stoffen te bevrijden.
De gesublimeerde salmiak vormt een dradige, taaije massa, die
moeijelijk kan tijn gestampt worden; uit zijn oplossing in water
kristalliseert dit zout in kleine, slecht gevormde kristallen, die tot