Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I6i NATRJUMZOUTEN.
juist, daar keukenzout in kokend water iets meer oplosbaar is dan
in koud; wij maken echter geen groote fout door aan te nemen, dat
de lijn horizontaal is.
De oplossing van Glauberzout levert ons een goed voorbeeld van
hetgeen men noemt een ooei-verzadigde oplomny. (Jp twee wijzen
kan men een verzadigde oplossing van een zout bij een bepaalde
temperatuur verkrijgen : 1®. door overvloed van het zout lang met
water vau den bepaalden warmtegraad te schudden, eu door een
oplossing, die bij hooger temperatuur verzadigd was, tot de gegeven
temperatuur te laten afkoelen. In het laatste geval zet zich in den
regel een gedeelte van het zout af, maar er blijft toch meer opge-
lost dan het geval zou zijn, wanneer de oplossing bereid was op de
eerst beschreven wijze; daarom noemt men haar oververzadigd.
Maakt men een bij S-S^ verzadigde oplossing van Natriiuusul-
phaat, en laat men deze iu een geheel gevulde en goed gesloten
flesch rustig afkoelen, dan blijft al het zout in oplossing, niettegen-
staande de oplossing zeer sterk oververzadigd is. Dikwijls is ech-
ter het openen van de flesch, of de aanraking van de vloeistof met
een glazen staafje voldoende om de oplossing op eenmaal te doen
kristalliseren. Plaatst men een thermometer in de vloeistof, dan
rijst deze bij de snelle kristalschieting, ten gevolge van de warmte,
die vrij wordt bij den overgang van een vloeistof in den vasten
toestand.
Nalnimboraal. Met boorzuur vormt met Natrium verschillende
zouten ; het belangrijkste daarvan is de Borax^ die vroeger onder
den naam van Thikal uit Tibet, waar ze als mineraal voorkomt,
naar Europa gevoerd werd. Thans bertïidt men de borax uit boor-
zuur en soda; zij kristalliseert in waterhoudende kristallen,
Na« B^ O- + 10 Hg O. Dc kristallen smelten bij verhitting onder
sterke opzwelling, eu geven in dc gloeihitte een glasachtige massa
van gesmolten borax, Na.^ B, O-, die bij proeven voor de blaasbuis,
bij het solderen der metalen, en als vloeimiddel bij het uitsmelten
van ertsen gebruikt wordt, omdat het zout, evei' als boortrioxyde, het
vermogen bezit om in gesmolteji toestand metaaloxyden op telossen.
NatriuMHilicaat. Door zamensmelting van soda met kiezelaarde
(zand of poeder van vuursteen) verkrijgt men een glasachtige massa,
die bij koking in water oplost. Deze oplossing wordt onder den
naam van waterglm gebruikt om hout, katoen, enz. onbrandbaar te
maken en tegen den invloed van het weer te beschutten, en tevens
om porcelein en glas te lijmen.
KetUeekenen der Natriumcerbhidingen. De Natriumzouien zijn
allen in water gemakkelijk oplosbaar, behalve dat van antimoon-