Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l^'Z OPLOSBAARMKIO DKR ZOUTEN.
den naam van Glauberzout^ iu groote, doorzigtige kristallen.
Na, SO^ + 10 H, O, die aan de lucht verioeeren, dat wil zeggen,
(^en gedeelte van luin kristalwater verliezen en daardoor tot een wit
poeder uiteenvallen. Dit zout komt in veel minerale wateren, in
het zeewater en in zoutbronnen voor. Het gekristalliseerde zout
wordt als geneesmiddel aangewend, en tevens voor koudmakcnde
mengsels gebruikt; overgiet men fijn gestooten Glauberzout met iets
meer dan de helft van zijn gewigt zoutzuur, dan daalt dc thermometer
daarin 25 tot 30"; het watervrije Natriumsulphaat, zoo als het in
d(! soilafabriek verkregen wordt, gebruikt men in de glasfabriek.
Opmerkelijk is het, dat de oplosbaarheid van Glauberzout van 0"
tot 33" regelmatig toeneemt, maar van die temperatuur tot aan het
kookpunt weder afneemt, terwijl in den regel de oplosbaarheid van
(!en zout klimt met de temperatuur van het oplossingsmiddel.
W^aarschijnlijk verliest het Glauberzout bij 33" zijn kristalwater,
zoodat niet meer Na, S 0^ 10 H, O, maar Na^ 8 0^ iu oplossing
aanwezig is Om op een aanschouwelijke wijze de oplosbaar-
heid van verschillende zouten in water van verschillende temperatu-
ren voor te stellen, maakt men gebruik van de yraplmche methode;
men plaatst twee lijnen loodregt op elkander, cn trekt op willekeu-
rige, maar altijd even groote afstanden lijnen, die evenwijdig loo-
pen met de twee eerste; de verticale lijnen, worden de lijnen
der temperaturen, de horizontale die der hoeveelheden genoemd.
Heeft men nu de oplosbaarheid van een zeker zout bij eenige ver-
schillende temperaturen bepaald, dan teekent men dit op de lijnen
aan en verbindt vervolgens deze punten door lijnen. Dc volgende
afbeelding zal ons dit duidelijk maken :
(') Uit oen oplossing v;in NiilriiinisulplinyL kristiillisccrt liij ;illn toiupoiiiLii-
ren onder een züul met 10 11,0; boven cchlcr kiisl;illisecit w;i-
letvrij zout. Dc hoeveelheid kristalwater, die een zout bevat, is dikwijls
verschillend, tiujir gelang van de temperatuur van de oplo^ismg, waaruit het
gekristalliseerd is; zoo krislullisccrl Natriaincarboiiaat hij — 20" C met
15 H^O en hij dc gewone temperatuur met 10 H^O; terwijl uit een ge-
concenli'eerflc oplossing hij verwarming zich oen zout mot Imotecule kristal-
water afzet.