Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATRIUMCARBÜNAAT.
159
reeds een groot gedeelte van de moeijelijk oplosbare zouten, zoo als
Calciumsulphaat en Calciumcarbonaat, afgezet, en is tevens veel rij-
ker aan keukenzout geworden. Zij wordt nu verder boven vuiu*
in pannen verdampt.
Het keukenzout is in koud en in warm water bijna even oplos-
baar (1 d. keukenzout in 2,8 d. water); bij de verdere verdamping
der oplossing zal zich het Natriumehloride dus het eerst afzetten,
t(irwijl de Magnesiumverbindingen, die veel meer oplosbaar zijn in
kokend dan in koud water, in oplossing blijven. Heeft de kristal-
vorming plaats onder sterke beweging der vloeistof door het koken,
dan verkrijgt men het zoogenaamde fijne zout; is de oppei-vlaktc
in rust, dan ontstaat het grove zout, dat uit vierzijdige holle pyra-
miden bestaat, die uit dobbclsteenvormige kristalletjes zijn opge-
bouwd. Het geraffineerde zout van den handel is niet geheel zui-
ver, omdat tusschen de kristalletjes een weinig van de moederlooji-
is opgesloten, die maakt, dat het zout aan de lucht vervloeit en bij
verhitting decrepiteert. De toepassing, die het Natriumehloride
vindt, is genoegzaam bekend; zijn bederfwerend (antiseptisch) ver-
mogen is het grootendeels daaraan verschuldigd, dat het de stoffen,
die er mee bedeeld zijn, zooals vleesch, enz., ongeschikt maakt voor
dc ontwikkeling van lager georganiseerde wezens, wier kiemen iu
de lucht aanwezig zijn. Wanneer keukenzout sterk verhit wordt,
dan smelt het en vervlugtigt bovendien voor een uiet onaanzien-
lijk gedeelte.
Nair'mmcarhonaat, jTa.^ C (J.^, wordt zeer in het groot bereid, en
in groote hoeveelheden in de glasfabrieken, de zeepziederijen,
de bleekerijen, enz. verbruikt. Vroeger verkreeg men dit zout
uit de asch van zeeplanten, even als thans nog de potasch uit de
asch der landplanten; tegenwoordig echter bereidt men hel, volgens
de methode van Leblanc, uit keukenzout, dat door een reeks van
chemische processen in Natriumcarbonaat wordt omgezet. Het
Natriumehloride wordt eerst met zwavelzuur in een oven verhit,
waardoor het in Natriumsulphaat of Glauberzout wordt veranderd.
Fig. 48 doet ons een doorsnede, en Fig. 49 de buitenzijde van
een oven zien, zooals die in de grootste fabrieken van Engeland ge-