Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 KEUKENZOUT.
het zeewater bevat ongeveer 3 procent Natriumehloride en 1 procent
andere zouten, zoo als blijkt uit de volgeiule analyse van de zout-
massa, die bij verdamping van het water uit de Noordzee overblijft :
Natriiunchloride......78,49
K aliumchloride............1,0
Magnesiumchloride .... 9,42
Calciumsulphaat............4,44
Magnesiumsidphaat .... 0,41
Magnesiumbromide .... 0,17
Galei ujn carbonaat..........0,04
TfKMHJ
Bovendien is er geen bodem en geen water aan de oppervlakte
der aarde, waarin niet meer of minder keukenzout aanwezig is, evenals
in elke plantaardige en dierlijke stof. Voor de verkrijging van het
keukenzout komen echter alleen het steenzout, de zoutbroiuien en
het zeewater in aanmerking. Het steenzout is somtijds zoo zuiver,
dat het onmiddelijk als zout gebruikt kan worden; andere soorten
echter, bijv. het Engelsche klipzout, zijn miiuler z\iiver en rood oi
bruin gekleurd; deze moeten vooraf geraffineerd, dat is opgelost,
gefiltreerd en op nieuw gekristalliseerd woorden. Voor de oplossing
daarvan gebr\ükt men bij ons te lande in den regel zeewater.
Sommige zoutbroiuien zijn zoo rijk aan zout, dat zij onmid-
delijk bove» het vuur kunnen verdampt worden; dit is echter niet
het geval met het zeewater, en daarom moet de oplossing eerst ge-
concentreerd worden, voor dat men ze door kunstwarmte verder
verdampt. Het middel, waarvan men tot dit doel gebruik maakt,
hangt af van de plaatselijke omstandigheden. In warme landen,
waar het zelden regent, legt men op de kust zouivijvers aan, dat
zijn ondiepe bassins, waarvan men het eerste bij hoogen waterstand,
door opening van een sluisdeur, kan laten volloopen. Het water
stroomt van den eeneu vijver in den anderen, en verdampt snel. In de
noordelijke streken daarentegen, laat men het zeewater herhaalde-
lijk bevriezen, neemt het gevormde ijs, dat uit bijna zuiver water
bestaat, weg, cn krijgt op die wijze een sterke pekel. Op tusscïhen-
gelegen breedten (vroeger ook in ons land bij Katwijk), maakt men
gebruik van de gradeerniach'me, een hooge muur van opeengestapelde
takkebosschen door latwerk te zamengchouden, die van onderen
breeder is dan van boven. De voet van dezen muur is omgeven
door een bak, en van boven is hij voorzien van een goot met kleine
gaatjes, waarin het zeewater kan opgepompt worden. Het doel van
dezen toestel is wederom het w^T.ter over een groote oppervlakte te
v(jrspreiden, en daardoor de verdamping te bevorderen.
De op een der bovengenoemde methoden verkregen pekel heeft