Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ ^ OXYDEN VAN NATRIUM. 157
Natrium wordt veel gebruikt om andere metalen, vooral Magne-
sium en Aluminium, uit hun verbindingen in vrijheid te stellen, en
in de laboratoria als een ki-aehtig reductiemiddel. De Natriumver-
bindingen zijn in de natuur zeer algemeen verspreid; doormiddel van
de spectraal-analyse kan men de aanwezigheid daarvan in ieder stotje
aantoonen. Natrium is een hoofdbestanddeel van veel kristallijne
gesteenten. Met chloor verbonden, vormt dit metaal het keukeu-
zout, dat in belangrijke hoeveelheid iu het zeewater eti iu de bed-
dingen van steeuzout voorkomt.
Oxyden van Nairitnn. Wanneer Natrium bij de gewone tempe-
ratuur aan volkomen drooge lucht wordt blootgesteld, dan veran-
dert het in een wit poeder, dat uit Natrimnmonoxyde, Na., O, be-
staat : dit komt veel overeen met Kaliummonoxyde, en vormt met
water, onder vrijwording van warmte, Natriumhydroxyde, Na H O.
Natri^umhydroxyde kan door verhitting niet weder iu water eu Na-
triumoxyde ontleed worden; verhit nuui het echter met Natrium,
dan wordt waterstof vrij, en er ontstaat Natriummonoxyde :
+ =
In het groot bereidt men Natriumhydroxyde, op dezelfde wijze als
Kaliumhydroxyde, dooi' een oplossing van Natriumcarbonaat uu^t
geblusehte kalk te koken :
Door verdamping der oplossing (sodaloog) eu smeltiug van het-
geen achterblijft, verkrijgt men de bijtende soda als een witte,
kristallijne massa, die uit de lucht spoedig water en koolstofdioxyde
opneemt. Zij smelt onder de rood-gloeihitte en is nog vuurbe-
stendigerfdan bijtende potaseh, waarmede zij overigens veel over-
eenkomt. De bijtende soda wordt hooftlzakelijk iu de zeepziederij
gebruikt.
Satnnnidioxyde, Na^ Og, ontstaat, wanneer Natrium in drooge
zuurstof verhit wordt; het is een geelachtig poeder, dat in oplossing
spoedig in zuurstof en Natriumhydroxyde ontleed wordt.
Natriuhichloride^ Na Cl. keukenzout is de belangrijkste verbin-
ding vau het Natrium, en dient voor de bereidiïig van bijna alle
andere. In de natuur is het zeer verbreid; men vindt het, iu meer
of miiuler zuiveren staat, als steeuzout iu dikke lag(,'n in Duitseh-
laud, Galicie, Engeland, Spanje, enz. Op andere plaatsen komen
uit den bodem bronnen te voorschijn, die rijk zijn aan keukenzout;