Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
156 NATRIUM.
uit twee heldere lijnen, de eene in het roode. de andere in het
violette gedeelte van het speetnini.
Bijna alle Kaliumzouten zijn in water oplosbaar: Kaliiunear-
bonaat vervloeit aan de lucht, Natriumcarbonaat doet dit niet :
eenige Kaliumzouten zijn echter weinig oplosbaar in water, en van
deze trekt men partij om de verbindingen van dit metaal op te
sporen en van andere stoften te scheiden. \'oegt men bij een niet
al te verdumle oplossing van een Kaliumzout overchloorzuur of een
oplosbaar p(U'ehloraat, dan vormt zich een kristallijn praecipitaat
van Kaliumperehloraat: bij toevoeging van overmaat van wijnsteen-
zuur ontstaat wijnsteen, die moeijelijk oplosbaar is, en zieh als
een kristallijn poeder afzet.
Ook Kalium-])latinchloritle, 2 K (1 -j- PtC'l^, is zeer weinig op-
losbaar in water; men verkrijgt deze verbinding door platinehloride
bij een oplossing van een Kaliumzout te voegen, in den vorm van
een geel, kristallijn praecipitaat; is de oplossing zeer verdund, dan
ontslaat dit praecipitaat eerst na eenigen tijd ; toevoeging van alco-
hol bevordert de afscheiding, omdat de verbinding daarin geheet
onoplosbaar is.
NATRIUM OF SODIUM.
Atooingowigt Na.
Dit metaal werd door Davv terstond na de afscheiding van
Kalium ontdekt; hij bereidde het door ontleding van bijtende
soda door middel van den galvauischeu öt)'oom. hi het groot wordt
het, even als Kalium, door reductie van Natriiuncarbonaat met kool
verkregen; daai' hierbij geen exploderende verbinding gevormd
wordt, is de bereiding veel gemakkelijker en minder gevaarlijk.
Natrixun is een zilver-wit metaal, dat bij de gewone temperatuur
week is; het heeft tot soortelijk gewigt 0,97, smelt bij 95,H® en
gaat bij een temperatuur, die digt bij de rood-gloeihitte ligt, in een
kleurloozen ilamp over.
Aan de lueht oxydeert het zich spoedig ; oj) water drijft het, en
ontleedt dit onder vorming van bijtende soda, terwijl waterstof vrij
\\'ordt. De ontleding van water door Natrium is niet zoo hevig als
die door Kaliimi; de waterstof ontvlamt alleen dan, wanneer het
water warm is, of wanneer men zorgt, dat het bolletje Natrium op
dezelfde plaats blijft: men kan dit gedaan krijgen door het metaal
op een stukje filtreerpapier te leggen, of door het water met stijfsel-
pap te vermengen. De waterstofvlam is dan geel gekleurd, ten ge-
volge van daarin aanwezige Natriumdampen.