Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KALIUMZOUTEN 155
men er een druppel sterk zwavelzuur bijvoegt; in de vuurwerkmakerij
wordt veei Kaliumehloraat gebruikt; verder wordt het aangewenil
bij het maken van lucifers en in de katoendrukkerij als oxyderend
middel.
Kaliumiodide, KJ, kan men bereiden door oplossing van Jo-
dium in potaschloog, en gloeijing van lietgeen bij verdamping achter-
l)lijft. Het is zeer oplosbaar in water, en kristalliseert uit deze op-
lossing in den dobbelsteenvorm; het is dus isomorph met Kalium-
chloride ; in het groot maakt men dit zout door ijzervijlsel, jood en
water te seluidden, en de oplossing van het gevornule ijzerjodide
door Kaliumcarbonaat te ontleden. Kaliinnjodide wordl ge])ruikt
in de pliotographie en in de geneeskunde.
Vei'bindingen van Kalium met zwavel. Met zwavel verbindt Ka-
lium zich in meer dan één verhouding; de best bekende verbindin-
gen zijn: K„ S, Kj Sj, K^ S, en K.^S.. Kaliummonosulphide,
Kj S, verkrijgt men door gloeijing van Kaliumsnlphaat met kool.
Door zwavelwaterstof in potaschloog te leiden, totdat de vloeistol'
van dit gas niet meer opneemt, ontstaat Kaliumliydrosulphide,
S, een verbinding, die in gele kristallen kan verkregen « orden,
en door bijtende potaseh in Kaliummonosulphide en water ont-
leed wordt:
Heide verbindingen ontwikkelen, wanneer er een zuur ])ijgevoegil
wordt, zwavelwaterstof; hetzelfde doen ook de andere sidphiden
onder vrijwording van zwavel, die zich daarbij als een tijn, wit poe-
der, sicavelmelk genoemd, afscheidt:
K^ S, + 2 H n = H^ S + 2 K Cl + 4 S.
KalhmmulpJiaatj'K^'äO^, is een bestanddeel der plantenasch, in
het bijzonder van die der zeeplanten ; het is vrij moeijelijk oplos-
baar in water, en vormt harde, rhominsche kristallen. Kalium-
hydrosulphaat, S 0^, (zure zwavelzure potaseh) wordt als neven-
produkt bij de bereiding van salpeterzuur verkregen.
' Kenteekenen der Kalimmerhindinyen. Het beste onderkennings-
middel voor deze verbindingen is de violette klein-, die zij aan de
niet lichtgevende gasvlam mededeelen, wanneer geen Nati-iumverbin-
dingen aanwezig zijn; het spectrum van deze vlam (zie het hoofd-
stuk over speetraal-analvse en de daarbij bchocn'cnde plaal) bestaat
1 ''s