Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
154' kaliümzoüten.
van tle gemakkelijke oplosbaarheid van het Kaliumeavbonaat, een
vi'ij zuivere oplossing van dit zout verkrijgt; terwijl tle inmengselen
grootendeels aehtt^rblijven. Door indamping van de heldere oplos-
sing, verkrijgt men tian een zuivertler soort van potaseh.
De landnlanten bevatten Kaliumzouten van oro'anisehe zurtm :
L O
vooral de bladeren en twijgjes zijn rijk aan deze zouten, terwijl tle
stammen en groote takken er in evenredigheid minder van bevatten.
Bij de verbranding wortlen tle organisehe zuren ontleed, en er ont-
staat Kaliumcarbonaat.
Om dit zout volkomt?n zuiver te verkrijgen, verkoolt men zuive-
ren wijnsteen (een zuur Kaliumzout van wijnsteenzuur, tlat zich ge-
tlurende de gisting in tle wijnvaten afzet), trekt men tle zwarte massa
met water uit, en verdampt men de gefiltreerde oplossing.
Het zuivere Kaliumcarbonaat is een wit, kristallijn poeder, tlat
zeer gemakkelijk oplost in water, en vervloeit, wanneer het met voch-
tige lucht in aanraking is; tle oplossing bezit een bijtenden smaak,
en reageert sterk alkalisch ; zij absorbeert koolstofdioxytle in groole
hoeveelheid, en bij verdamping van tleze vloeistof verkrijgt nu^n kris-
K /
tallen vanKaliumliYdrocarbouaat, C O3, tlie vrij goetl oplosbaar
zijn in water, en neutraal reageren; tlit zout, dat gewooidijk tlubbel-
koolzure potasch genoemd wortlt, ontstaat volgens tle onderstaande
vergelijking :
Kaliumchloride^ KCi. De wijze, waart)p men tlit zout verkrijgt,
werd reeds vroeger vermeltl; het kristalliseert in den cubusvorm,
even als keukenzout, en wortlt tlikwijls gebruikt vtjor de bereiding
van andere Kaliumzouten.
Kaliumehloraat^^ O.Deze verbinding, wier vorming wij
bij het chloorzuur beschreven hebben, wortlt in het groot verkregen
door kalkmelk onder verwarming met chloor te verzatligen, en het
gevormde Calciumchloraat door Kaliumchloride te ontletlen :
(■a -f- 2 K Cl = Ca } [ij + 2 K Cl
Bij bekoeling zet zich ht^t mot^ijelijk oplosbare Kaliumehloraat af
in tafelvormige kristallen, tlie tf)t het monokliuische stelsel behoo-
ren. Wanneer brandbare ligehamen met Kaliumehloraat gemengd
worden, dan heeft t^r bij vtwarming nog heviger ontploffing plaats,
dan bij toevoeging van salpeter; een nuMigsel van Kaliunu'hloraat en
zwavel geeft een sterken knal, wainieer men er met een hauier op
slaat; terwijl een ujengsel van suikeren van dit zout ontvlamt, zoodra