Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Zt'ÜRSTOF.
In 1774 werd de /luirsiof door den ïlngelschei'i scheikundige
Priestley ontdekt, en onafhankelijk daarvan het volgende jaar
door ScHEELE in Zweden.
Lavoisieii toonde het eerst aan, dat zij een enkelvoudige stof
was, hij wees aan welke rol de zuurstof bij het verbrandings-
proces speelt, hij verklaarde het daarbij plaats hebbende schei-
kundige verschijnsel en legde daardoor den grond voor de tegen-
woordige scheikunde.
Uit de lucht kan men de zuurstof sleclits langs omwegen in zui-
veren toestand afscheiden : oni ze te bereiden trekt men partij van
de eigenschap van eenige harer verbindingen om bij verhitting
zuurstof af te geven,
Eeeds vroeger merkten wij op, dat het roode-kwikoxyde door
sterke verliitting in zuurstof en kwik ontleed wordt cn op die wijze
werd door Pkiestley het eerst zuurstof verkregen.
De verbinding, die men gewoonlijk voor de bereiding van zuur-
stof gebruikt, is Kaliimiehloraat (Chloorzure potasch), welke 39,16
gewigtsprocenten zuurstof oplevert. Men brengt het üjngemaakte
zout in eeïi glazen kolf, in wier hals door middel van een
kurk een buis bevestigd is, die dient om het gas te geleiden en wier
uiteinde onder de oppervlakte van het water iu een gastrog ('pneu-
matischen bak) reikt. (Pig. 3).
Fig.
Door verhitting met een gasvlam smelt het zout eerst en ont-
wikkelt dan onder opschuiming zuurstof, welke in bellen door het
water ontwijkt en opgevangen wordt in llesschen of glazen cilinders,
die vooraf met water gevuld zijn en wier opening zich onder de
oppervlakte van het water in den p^eumatischen bak. boven het/i/
buisje, dat het gas aanvoert, bevindt.