Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BUSKRUIT, LOÓ
Kalium verbindt. Het buskruit kan zonder toetreding der lucht
verbranden, omdat de noodige zuurstof daarin aanwezig is; de
hevig exploderende werking wordt veroorzaakt door de plotselinge
gasontwikkeling, die bij de snelle verbranding plaats heeft; terwijl
het volumen der gassen door de warmte, die vi'ij wordt, nog aan-
merkelijk toeneemt. De beste soorten van buskruit bevatten onge-
veer 2 moleculen salpeter op 1 atoom zwavel en 3 atomen koolstof;
welke verhouding bij ei-varing de beste bevonden is : de bij de ver-
branding plaats hebbende ontleding kan niet door een eenvoudige
vergelijking worden uitgedrukt, zij is veel ingewikkelder dan de
boven vennelde, welke slechts het hoofdproces beschreef.
Hetgeen bij verbranding achterblijft bestaat hoofdzakelijk uit
Kaliumsulphaat, Kaliumcarbonaat, Kaliumhvposulphiet, Kalium-
sulphide, enz.; de gassen, die bij de verbranding ontstaan, zijn,
behalve stikstof, koolstofdioxyde en kooloxyde. vrije waterstof en
zwavelwaterstof.
Om de zamenstelling van buskruit te leeren kennen, behandelt
men een afgewogen hoeveelheid met kokend water, w^iarin het sal-
peter oplost; uit hetgeen overblijft wordt, na gedroogd en gewogen
te zijn, door middel van zwavelkoolstof de zwavel verwijderd en in
gewigt bepaald: de koolstof blijft nu alleen over, en kan gewogen
worden.
In de volgeiule tabel vindt meu de zamenstelling van eenige
soorten van buskruit, die door de militairen in verschillende landen
gebruikt worden :
1 Pruissen. Kngelniid (•11 Oostoiiryk. Frankrijk. ! ('Iihia.
Salpeter........ 75 : 75 75 75,7
Kool......... 13,5 15 12,5 14,4
Zwavel........ , 11,5 ! 10 12,5 9,9
100 ____ j 100 100 100
Kaliumcarhonaat^ Kg (' 0^.
Dit zout, dat onder den naam van
potaac.lt bekend is, wordt in het groot in Rusland mi in Amerika
bereid. Houtasch wordt met water uitgeloogd, de oplossing wordt
tot droog verdampt, en dc zoo verkregen zoutmassa \\'ordt als ruwe
potasch in den handel gebragt; deze bevat nog andere zouten, vooral
Kaliumchloride en Kaliumsulphaat; men bereidt daaruit de gezui-
verde potasch door het ruwe product met weinig water te behande-
len, of aiui vochtige lueht bloot te stellen, waardoor men, ten gevolge