Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 salpeter.
Het vaste Kaliumhydi-oxyde is een witte, kristallijne stof, die bij
zeer hooge temperatmir vlugtig is, zonder ontleed te worden. In
water is het zeer oplosbaai'; wanneer het aan de lucht woi'dt bloot-
gesteld, trekt het zeer begeerig waterdamp aiui, en vei-andert, onder
opname van koolstofdioxyde, in Kaliumcarbonaat. De oplossing,
die potascJdoof/ genoemd wordt, reageert sterk alkalisch, lieeft een
scherp bijtenden smaak, eu tast de huid aan. Kaliumhydroxyde
wonlt onder den naam van iapls camticm in de chirurgie als bijt-
middel aangewend; vei-dei' wordt het in verschillende fabrieken
(zeepziederij) en iu de scheikundige laboratoria veelvuldig gebruikt.
KctluimuUraai of Salpeter, K NO,. Dit zout komt, zooals reeds
vermeld werd, in de natuur voor, en wordt in belangrijke hoeveel-
heden uit Oost-Indie naar Europa gevoerd; kunstmatig bereidt
men het, door stikstofhondende organische stoifen met houtaseh eu
kalk te mengen, eu dit mengsel aan de inwerking der lueht bloot te
stellen. Onder den invloed der sterke bases oxydeert zich de stik-
stof der organische stof, en langzamerhand ontstaan er nitraten: het
natuurlijk salpeter heeft aan een overeenkomstig scheikundig proces
zijn ontstaan te danken.
Het ruwe salpeter, zoowei het Indische, als (hit van de zooge-
naamde salpeter-plantages, zuivert men door het met warm watei*
uit te ioogen, en bij de oplossing Kaliumcarbonaat te voegen; waaj-
door de Calcium- en Alagnesiumzouten, die er altijd in aanwezig
zijn, verwijderd worden ; (loor verdamping wordt de oplossing ver-
volgens geconcentreerd, en bij bekoeling zet zich het salpeter in
groote kristallen af, die tot het rhombische stelsel behooren, en geen
kristalwater bevatten. 1 deel salpeter lost in ongeveer 4 deelen
water van de gewone temperatuur, en in 1 deel kokend water op.
Volkomen zuiver salpeter verkrijgt men door het haudelszout nog-
maals in kokend water op te lossen, en de oplossing, terwijl deze
afkoelt, te schudden; door deze handelwijze (gestoorde kristallisa-
tie) verkrijgt men fijne kristallen (salpetermeel), die zuiverder zijn
dan de groote, omdat, de laatste steeds holten bevatten, die met
moederloog gevuld zijn.
Salpeter bestaat voor bijna de helft van zijn gewigt uit zuurstof;
bij verhitting verliest het een gedeelte daarvan; gemakkelijker bij
aanwezigheid van kool en andere oxydeerbare ligehamen. Salpeter
wordt daarom dikwijls als oxydatiemiddel gebruikt.
Buskruit is een innig mengsel van salpeter, houtskool en zwavel;
de ontleding, die bij de verbranding van dit ligehaam plaats heeft,
is in de hoofdzaak de volgende : de zuurstof van het salpeter ver-
bindt zich met de koolstof tot kooloxyde eiv koolstofdioxyde, de
stikstof wordt vrij, terwijl de zwavel zich met zuurstof eu met