Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
kaurmoxyde. i öl
niet-metalen verbindt Kalium zich eveneens onmiddelijk onder ont-
wikkeling van licht en warmte.
De Kaliumverbindingen, die iu de natuur tamelijk veelvuldig voor-
komen, zijn hoofdzakelijk afkomstig van Veldspaath en dergelijke
silicaten, die het hoofdbestanddeel zijn der kristallijue gesteenten,
welke 2 tot 3 procent van dit metaal bevatten. Voor de bereiding
der Kaliumverbindingen worden deze mineralen echter niet gebruikt,
omdat men geen eenvoudige eu goedkoope methode ktmt om Ka-
lium van de kiezelaarde te scheiden ; men maakt ze uit de asc»h vau
landplanteu, die rijk aan Kaliumverbindingen, vooral Kaliumcarbo-
naat, is. De planten nemen de KaliumzoiUen op uit den bodem,
die door verwering van de kristallijue gesteenten ontstaan is.
Door de asch met water uit te trekken en de oplossing in te dam-
pen, verkrijgt men de ruwe potasch van den handel, waaruit men
de andere Kaliumverbindingen bereidt. Kaliumnitraat (salpeter)
vindt men in warme streken, vooral in Oost-Indie, aan de opper-
vlakte vau den bodem; Kaliumchloride komt voor in het steenzout
en in het zeewater; iu den laatsten tijd tracht men daaruit de Ka-
liumverbindingen in het groot te verkrijgen.
Oxyden vau Kalimn. Kalium levert met zuurstof de volgende
verbindingen :
Kaliummonoxyde .... Kg O
Kaliumdioxyde.....1^2
Kaliumtetroxyde.....Kg O^.
De beide laatste verbindingen ontstaan, wanneer Kalium zich bij
verhoogde temperatuur oxydeert; Kaliummonoxyde verkrijgt meu
door oxydatie van het metaal bij de gewone temperatuur in volko-
men drooge lucht; dit is een wit poeder, dat bij de rood-gloeihitte
smelt, en bij bekoeling in een ligt-grijze, brooze massa overgaat.
Door zeer sterke verhitting kan het vervlugtigd worden. Alet wa-
ter verbindt het zich, onder vrijwording van veel wannte, tot Ka-
liumhydroxyde ; dezelfde stof, die ontstaat door de werking van wa-
ter op Kalium :
Kaliumhydroxyde of bijlende potaschy K H O. Deze stof bereidt
men door 1 deel Kaliumcarbonaat in 12 deelen water op te los-
sen, en deze oplossing met 1 deel gebluschte kalk ((Jalcium-
hydroxyde) te koken; er ontstaat dan onoplosbaar Calciumcarbonaat
en een oplossing van bijtende potasch. De helder afgegoten vloei-
^ stof (die met zuren niet meer mag opbruisen) wordt in een zilveren
schaal tot droog verdampt, daarna gesmolten en in metalen vormen
iu pijpjes gegoten.