Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
KALIUM-
:___W ALKALIMETALEN.
Kalium.
Natrium.
Caesium.
Rubidium.
Lithium.
(Ammonium).
kalium of potassium.
Atüoaigcwigt 30,1 — K..
Kalium werd in 1807 door ])avf/ ontdekt; hij verkreeg het door
Kaliumhydroxyde (bijtende potasch) aan de werking van een krach-
tigen galvauischeu stroom bloot te stellen. Voor 1807 hield men
de alkaliën en de alkalische aarden voor elementen.
Tegenwoordig bereidt men Kalium door ecu innig mengsel van
Kaliumcarbonaat en kool (zoo als men verkrijgt door wijnsteen
buiten toetreding der lucht te verhitten) in een ijzeren retort zeer
sterk te gloeijen, waardoor kooloxyde en metallisch Kalium ontstaan.
Het Kalium is bij hooge temperatuur vlugtig, en destilleert dus over;
men verdigt het in vaten, die met steenolie (een zuurstofvrije stof)
gevuld zijn. Aan deze bereidingswijze zijn veel moeijelijkheden
verbonden ; men móet de toetreding der lucht volkomen verhinde-
ren, omdat Kaliumdamp ontvlamt, zoodra het daarmede in aanra-
king komt; eveneens moet elk spoor van vochtigheid vermeden
worden, daar Kalium water ontleedt, en zich met de zuurstof daar-
van verbindt, tei'wijl waterstof vrij wordt. Boveiulien vornd zich
altijd een zwarte, zeer gemakkelijk exploderende stof, een verbin-
ding van Kalium met kooloxyde, die dikwijls de buizen verstopt, en
daardoor reeds veel ongelukken veroorzaakt heeft. Om het Kaliuut
van die zwarte verbinding, die het altijd vergezelt, te bevrijden,
smelt men het onder steenolie, en perst het vervolgens door een lin-
nen doek, of destilleert het nogmaals.
Kalium is een zilver-wit, glinsterend metaal, dat bij de gewone
tempei'atuui' weeker dan was, nuiar bij bi'oos is. Het smelt bij
en gaat reeds beneden de rood-gloeihitte over in een groen-
aehtig-blaauweii damp. Wanneer het aan tle lucht is blootgesteld,
dan verliest het zeer spoedig zijn metaalglans, (mulat het zich dan
met zuurstof verbiiult, en langzamerhand geheel in een wit oxyde
vei'andert. Kalium drijft op water, en ontleedt dit onder vorming
van Kaliumhydroxyde, K H O, en waterstof; hiei'bij wordt zooveel
warmte vrij, dat de waterstof ontvlamt. De violette kleur vau de
zoo verkregeji waterstofvlam wordt veroorzaakt door Kaliumdam-
pen, die daarin aanwezig zijn. Met chloor, zwavel en veel andere