Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der scheikunde
Auteur: Roscoe, Henry E.; Schorlemmer, Carl; Menalda van Schouwenburg, H.J.
Uitgave: Dordrecht: P.K. Braat, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 E 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205425
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der scheikunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZUURvSTüK.
Aluminium. . . . 9,9 -- 6,1.
IJzer...... . 9,9 3,4.
Calcium . . . . . 6,6 - 0,9.
Magnesium. . . . 3,7 0,1.
Natrium . . . . . 3,4 - 3,5.
Kalium..... . 1.7 - 3,1.
Zonder twijfel zijn op onze planeet iiog andere elementen aan-
wezig behalve de 63 genoejnde, want steeds worden er nieuwe en
betere methoden van onderzoek gevonden, en door middel daarvan
worden dikwijls nieuwe elementen ontdekt; zoo heeft de methode
der Hpectraal-an-alyse, die in de laatste jaren in de scheikunde is in-
gevoerd, in korten tijd vier nieuwe elementen aan onze lijst toege-
voegd fCaesium, Rubidium, Indium en Thallium).
Minder zeker is h(^t, maar toch niet onwaarschijnlijk, dat som-
mige der stofl'en, die wij elementen noemen, later door verbeterde
hulpmiddelen in eenvoudiger bestanddeelen zullen ontleed worden.
Wij hebben voorbeelden in overvloed dat stoffen, die nog betrek-
kelijk korten tijd geleden voor elementen gehouden Averden, bij
naauwkeurig onderzoek bleken verbindingen te zijn.
Onze kennis van de zameiïstelling cler hemelligchamen was tot
voor korten tijd beperkt lot de uitkomst ven het onderzoek van
meteoorsteenen, welke geen anrlere elementen bleken te bevatten,
dan die op aarde reeds gevonden waren. Door de reeds genoemde
methode der spectraal-analyse is het echter mogelijk geworden om
fle aanwezigheid van vek^ onzer enkelvoudige stoffen ook in de zon
e,n de vaste sterren aan te toonen, en dat met dezelfde naauwkeurig-
heid en zckerhei{l, waarmede wij het voorkomen daarvan in de stof-
fen op aarde kiinnen bewijzen.
Wij gaan nu over tot de. beliaiuieling der niet-metalen en van
hun onderlinge verbindingen; wij zullen dit doen in dezelfde volg-
orde, waarin wij ze in de lijst der elementen hebben opgegeven.
1. ZUTJIISTOF OF OXYGENIUM.
Verbindingsgowidit K» = 0. Üigtheid = 16.
Zuurstof is een kleurloos gas, zonder reuk en smaak. Zij is in
vrijen toestand, gemengd met andere gassen, in de lucht aanwezig
en maakt ongeveer '/j volume van den dampkring uit;
met andere elementen verbonden vormt zij de helft van de korst
deï' jiarde en vaïi het water.